Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Chuỗi Hội Thảo Trên Mạng Về Điện Khí Hóa Tại Nhà: Ask Trang Show

May 14 @ 6:00 pm - 7:30 pm

- Free

Chuỗi Hội Thảo Trên Mạng Về Điện Khí Hóa Tại Nhà Của Thành Phố San José: “Ask Trang Show” về Điện khí hóa gia đình (Tiếng Việt)

Ngày 14 Tháng Năm năm 2024, từ 6-7:30 tối

Người Trình Bày: Trang Trinh, Nhân Viên Nghiên Cứu Tại Redwood Energy

Thành phố San José, hợp tác với Redwood Energy, đang tổ chức một loạt hội thảo trên mạng để hướng dẫn người dân, nhà thầu, nhà phát triển, chủ sở hữu tài sản và người quản lý về nhiều chủ đề điện khí hóa. Đây là Hội Thảo Trên Mạng 3: Chương Trình “Ask Trang” Về Điện Khí Hóa Gia Đình (Tiếng Việt).

Hội thảo trên mạng “Ask Trang Show” sẽ mang đến cho quý vị cơ hội hỏi chuyên gia trong ngành về cách cấp điện cho nhà ở riêng lẻ hoặc nhà có nhiều hộ gia đình của quý vị! Buổi hội thảo sẽ bao gồm các nghiên cứu điển hình, hướng dẫn sản phẩm, lời khuyên để duy trì ngân sách và các giải pháp cho những ngôi nhà phức tạp nhất, nhỏ nhất, lâu đời nhất và mới nhất.

Đối tượng khán giả được đề xuất: Cư dân sống trong nhà riêng lẻ và nhà gồm nhiều hộ gia đình, chủ sở hữu tài sản, người quản lý tài sản, nhà phát triển, nhà thầu

Hội thảo trên mạng này cũng sẽ được trình bày bằng tiếng Anh vào ngày 30 Tháng Tư, từ 6-7:30 tối (đăng ký tại đây) và tiếng Tây Ban Nha vào ngày 4 Tháng Sáu, từ 6-7:30 tối (đăng ký tại đây). Vui lòng đăng ký hội thảo trên mạng này bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị.

Vui lòng xác nhận (RSVP) đăng ký sự kiện trực tuyến này. Để biết danh sách ngày và giờ của các chuỗi hội thảo trên mạng khác, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. Để biết các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ hoặc để sắp xếp hỗ trợ theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ khi tham gia cuộc họp công khai này, vui lòng gửi email đến ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Organizer

Climate Smart San José

Organizer

Climate Smart San José