Đây chỉ là thông tin – quý vị không cần thực hiện hành động nào.

Kính gửi Quý Khách Hàng của San José Clean Energy,

Cảm ơn quý vị đã ghi danh vào chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn! Ngoài việc được giảm thêm 20% hóa đơn mỗi tháng, quý vị còn nhận được 100% năng lượng tái tạo. Chúng tôi cung cấp năng lượng đó cho quý vị từ một cánh đồng năng lượng mặt trời ở phía bắc California. Đây là cách thức hoạt động:

CSJ SJCE HowItWorksGraphic 1920x10Vi transparent