Các chương trình có thể giúp tiết kiệm tiền cho gia đình quý vị

Cư dân và doanh nghiệp ở San José có thể đủ điều kiện nhận các chương trình ưu đãi giúp tiết kiệm đáng kể. Hãy tìm hiểu thêm về các chương trình này bên dưới và xem quý vị có đủ điều kiện không.

GreenValue là một lựa chọn mới, chi phí thấp nhất của SJCE. Hãy tìm hiểu thêm về GreenValue. SJCE cũng cung cấp SJ Cares, chương trình giảm giá mới dành cho khách hàng đã đăng ký các chương trình hỗ trợ tài chính CARE hoặc FERA.

Khách hàng cũng có thể ghi danh để nhận tin nhắn từ SJCE với các lời khuyên về cách tiết kiệm tiền và cập nhật về các chương trình hỗ trợ mới. Soạn tin nhắn TIẾT KIỆM gửi tới (833) 415-2329 để ghi danh ngay hôm nay.

Discount Programs

Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã bỏ phiếu chấp nhận gia hạn việc bảo vệ khách hàng do ảnh hưởng của COVID-19 đến hết ngày 30 tháng Chín, 2021. Điều này có nghĩa là các dịch vụ tiện ích của quý vị không bị cắt đi do không thanh toán hóa đơn.