Các Chương Trình Có Thể Giúp Gia Đình Quý Vị Tiết Kiệm Tiền

Cư dân San José có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Hãy tìm hiểm thêm về các chương trình này và xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Khách hàng cũng có thể ghi danh để nhận tin nhắn từ SJCE với các lời khuyên về cách tiết kiệm tiền và cập nhật về các chương trình hỗ trợ mới. Soạn tin nhắn TIẾT KIỆM gửi tới (833) 415-2329 để ghi danh ngay hôm nay.

Photo of son helping father with bills