Các Chương Trình Có Thể Giúp Gia Đình Quý Vị Tiết Kiệm Tiền

Thời gian này thật khó khăn, và mặc dù một số người cảm thấy cuộc sống sắp trở lại bình thường, nhưng chúng tôi biết có nhiều người vẫn đang phải vật lộn với các hóa đơn tiện ích. Đội ngũ tại SJCE muốn quý vị biết rằng hiện nay có những nguồn hỗ trợ để giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng của quý vị và giúp quý vị phục hồi tài chính.

Khách hàng cũng có thể ghi danh để nhận tin nhắn từ SJCE với các lời khuyên về cách tiết kiệm tiền và cập nhật về các chương trình hỗ trợ mới. Soạn tin nhắn TIẾT KIỆM gửi tới (833) 415-2329 để ghi danh ngay hôm nay.

Photo of son helping father with bills