Các Điều Khoản Điều Kiện Rút Thăm Trúng Thưởng của San José Clean Energy

KHÔNG CẦN MUA HÀNG ĐỂ THAM GIA HOẶC THẮNG GIẢI. 

1. Tính Đủ Điều Kiện:Rút Thăm Trúng Thưởng Chỉ dành cho những người cung cấp thông tin liên hệ sau khi hoàn thành cuộc khảo sát cộng đồng San Jose Clean Energy hoặc những người cung cấp thông tin liên hệ của họ như được lưu ý trong phầnCách Tham Gia” từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày tham gia. Rút thăm trúng thưởng chỉ dành cho dân của Thành Phố San José hộ gia đình ghi danh vào chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn. Mỗi hộ gia đình ghi danh vào chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn chỉ một đơn đăng . Nhân viên của San José Clean Energy (“Nhà Tài Trợ”), các chi nhánh, công ty con, đại quảng cáo khuyến mại, nhà cung cấp các thành viên gia đình ruột thịt của họ /hoặc những người sống trong cùng một hộ gia đình của người không đủ điều kiện tham gia Rút Thăm Trúng Thưởng. Rút Thăm Trúng Thưởng tuân theo tất cả các luật quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang địa phương. hiệu khi bị cấm. Không cần trả tiền để tham gia.

2. Đồng Ý với Các Quy Tắc:Bằng cách tham gia, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi Các Quy Tắc này quý vị tuyên bố rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được nêuđây. Ngoài ra, quý vị đồng ý chấp nhận các quyết định của San José Clean Energy cuối cùng giá trị ràng buộc quyết định này liên quan đến nội dung. Rút Thăm Trúng Thưởng tuân theo tất cả các luật hiện hành của liên bang, tiểu bang địa phương.

3. Thời Gian Rút Thăm Trúng Thưởng:Đơn đăng tham gia sẽ được chấp nhận trực tuyến hoặc qua đường bưu điện bắt đầu từ hoặc khoảngngày 1 tháng 2 năm 2024 and ending on or about ngày 1 tháng 3 năm 2024.  All entries must be received by ngày 1 tháng 3 năm 202411:59PM, Pacific Time.

4. Cách Tham Gia:Các chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng phải được đăng bằng cách điền đầy đủ thông tin liên hệ sau bài khảo sát hoặc bằng cách gửi tờ giấy dòng chữTôi muốn tham gia khảo sát cộng đồng San Jose Clean Energy,” cùng với tên, địa chỉ số điện thoại một phong đã dán tem, đề sẵn địa chỉ gửi đến San José Clean Energy tại 200 East Santa Clara Street San José, CA 95113. Chỉ cho phép một đơn đăng cho mỗi hộ gia đình đăng tham gia chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn.

Đơn đăng không hoàn thiện hoặc không tuân thủ các quy tắc hoặc tiêu chuẩn thể bị loại theo quyết định riêng của San José Clean Energy. Quý vị chỉ thể tham gia một lần quý vị phải cung cấp thông tin được yêu cầu. Quý vị không được tham gia nhiều lần hơn quy định bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ email, danh tính hoặc thiết bị để cố gắng phá vỡ các quy tắc. Nếu quý vị sử dụng các phương pháp gian lận hoặc cố gắng phá vỡ các quy tắc việc gửi thể bị xóa khỏi tính đủ điều kiện theo quyết định riêng của San José Clean Energy. 

5. Giải thưởng: Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được một quà tặng trị giá $25. Mọi giải thưởng đều sẽ được trao.Giải thưởng này không thể được chuyển nhượng. Bất kỳ hoặc tất cả các chi phí liên quan đến giải thưởng, bao gồm không giới hạn, bất kỳ tất cả các loại thuế liên bang, tiểu bang /hoặc địa phương sẽ trách nhiệm duy nhất của người thắng cuộc. Không được phép thay thế giải thưởng hoặc chuyển nhượng/phân bố giải thưởng cho người khác hoặc yêu cầu số tiền mặt tương đương của người thắng cuộc. 

6. Tỷ lệ: Tỷ lệ thắng sẽ phụ thuộc vào số đơn đăng đủ điều kiện nhận được. 

7. Lựa chọn thông báo người thắng cuộc: Những người thắng cuộc của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng sẽ được lựa chọn bằng hình thức rút thăm ngẫu nhiên dưới sự giám sát của các Nhà Tài Trợ. Những người chiến thắng cuộc thi sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả những người tham gia khảo sát. Những người thắng cuộc sẽ được thông báo qua email /hoặc bằng điện thoại trong vòng năm (5) kể từ ngày chọn người thắng cuộc. Nhà Tài Trợ không chịu trách nhiệm pháp nếu người thắng cuộc không nhận được thông báo do thư spam, thư rác hoặc các cài đặt bảo mật khác của người thắng cuộc hoặc do người thắng cuộc cung cấp thông tin liên hệ không chính xác hoặc không hoạt động. Nếu người thắng cuộc không thể liên lạc được, không đủ điều kiện, không nhận được giải thưởng trong vòng 15 ngày kể từ khi thông báo giải thưởng được gửi đi, hoặc không gửi lại kịp thời một bản khai được hoàn thành thực hiện phát hành theo yêu cầu, giải thưởng thể bị tước bỏ một người thắng cuộc thay thế sẽ được lựa chọn. Người thắng cuộc sẽ được chọn vào hoặc khoảngngày 8 tháng 3 năm 2024.

Việc người thắng cuộc nhận giải thưởng được cung cấp trong chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng này điều kiện phải tuân thủ bất kỳ tất cả luật quy định của liên bang tiểu bang. BẤT KỲ VI PHẠM CÁC QUY TẮC CHÍNH THỨC NÀY CỦA BẤT KỲ NGƯỜI CHIẾN THẮNG NÀO (THEO QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA NHÀ TÀI TRỢ) SẼ DẪN ĐẾN VIỆC NGƯỜI CHIẾN THẮNG ĐÓ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG CỦA RÚT THĂM VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG. 

8. Quyền được quý vị Cấp:Bằng cách tham gia cuộc thi này, quý vị hiểu rằng các Nhà Tài Trợ, bất kỳ ai thay mặt đại diện cho các Nhà Tài Trợ hoặc người được họ cấp phép, những người kế thừa người được nhượng quyền tương ứng của họ sẽ quyền, nếu được luật pháp hoặc quy định cho phép, không cần thêm bất kỳ thông báo nào, đánh giá hoặc chấp thuận in, xuất bản, phát sóng, phân phối sử dụng trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện được biết đến hoặc sau này vĩnh viễn trên toàn Thế Giới, lượt tham gia của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn, lượt tham gia tên, chân dung, ảnh, giọng nói, nhân dạng, hình ảnh của người thắng cuộc hoặc tuyên bố về chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng thông tin tiểu sử dưới dạng tin tức, văn bản công khai hoặc thông tin cho các mục đích thương mại, quảng cáo, quan hệ công chúng khuyến mại không cần bồi thường thêm.

9. Điều Khoản:Các Nhà Tài Trợ quyền, theo quyết định riêng của họ, hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng nếu (theo quyết định riêng của họ) vi rút, lỗi, sự can thiệp không được phép của con người, lừa đảo hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của họ làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến cách quản trị, an ninh, tính công bằng hoặc sự tiến hành đúng đắn của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng. Trong trường hợp đó, các Nhà Tài Trợ thể chọn người nhận từ tất cả các lượt tham gia đủ điều kiện đã nhận trước /hoặc sau (nếu thích hợp) hành động các Nhà Tài Trợ thực hiện. Các Nhà Tài Trợ toàn quyền quyết định loại bất kỳ nhân nào giả mạo hoặc cố gắng làm xáo trộn quy trình tham gia hoặc hoạt động của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng hoặc trang web hoặc vi phạm các Điều Khoản & Điều Kiện này.

Các Nhà Tài Trợ quyền, theo quyết định riêng của họ, hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng nếu (theo quyết định riêng của họ) vi rút, lỗi, sự can thiệp không được phép của con người, lừa đảo hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của họ làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến cách quản trị, an ninh, tính công bằng hoặc sự tiến hành đúng đắn của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng. Trong trường hợp đó, các Nhà Tài Trợ thể chọn người nhận từ tất cả các lượt tham gia đủ điều kiện đã nhận trước /hoặc sau (nếu thích hợp) hành động các Nhà Tài Trợ thực hiện. Các Nhà Tài Trợ toàn quyền quyết định loại bất kỳ nhân nào giả mạo hoặc cố gắng làm xáo trộn quy trình tham gia hoặc hoạt động của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng hoặc trang web hoặc vi phạm các Điều Khoản & Điều Kiện này. 

Bất kỳ nỗ lực nào của người tham gia nhằm cố ý làm hỏng bất kỳ trang web nào hoặc phá hoại hoạt động hợp pháp của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng thể được coi vi phạm luật hình sự dân sự nếu nỗ lực như vậy được thực hiện, các Nhà Tài Trợ quyền yêu cầu bồi thường từ bất kỳ nhân nào thực hiện như vậy trong phạm vi được pháp luật cho phép.

10. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý:Bằng cách tham gia, quý vị đồng ý giải phóng giảm thiệt hại cho San José Clean Energy các công ty con, chi nhánh, quan quảng cáo khuyến mại, đối tác, bên đại diện, quan, người kế nhiệm, người được nhượng quyền, nhân viên, cán bộ giám đốc của họ khỏi mọi trách nhiệm pháp , bệnh tật, thương tật, tử vong, mất mát , kiện tụng, khiếu nại hoặc thiệt hại thể xảy ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho do suất hay không, từ (i) việc người tham gia đó tham gia vào chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng /hoặc việc người đó chấp nhận, sở hữu, sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ giải thưởng nào hoặc bất kỳ phần nào của giải thưởng, (ii) lỗi kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạnsự trục trặc của bất kỳ máy tính, cáp, mạng, phần cứng hoặc phần mềm nào; (iii) tính không khả dụng hoặc không thể truy cập được của bất kỳ đường truyền hoặc dịch vụ điện thoại hoặc Internet nào; (iv) sự can thiệp trái phép của con người vào bất kỳ phần nào của quá trình tham gia hoặc chương trình Khuyến Mãi; (v) sự cố về điện tử hoặc con người thể xảy ra trong việc quản chương trình Khuyến Mãi hoặc xử các lượt tham gia. 

11. Tranh Chấp:CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG NÀY ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI LUẬT PHÁP Hoa KỳTiểu Bang California, KHÔNG CÓ XUNG ĐỘT VỀ HỌC THUYẾT LUẬT PHÁP. Với điều kiện tham gia chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng này, người tham gia đồng ý rằng bất kỳ tất cả các tranh chấp không thể giải quyết giữa các bên các nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng này, sẽ được giải quyết riêng, không sử dụng bất kỳ hình thức khởi tố tập thể nào được tổ chức độc quyền tại Quận Santa Clara, California. Hơn nữa, trong bất kỳ trường hợp tranh chấp nào như vậy, trong mọi trường hợp, người tham gia sẽ không được phép nhận giải thưởng theo đây từ bỏ mọi quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, bao gồm cả phí luật hợp , ngoại trừ chi phí từ tiền túi thực tế của người tham gia (tức chi phí liên quan đến việc tham gia chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng này) người tham gia tiếp tục từ bỏ mọi quyền để thiệt hại nhân lên hoặc tăng lên.

12. Danh Sáng Người Thắng Cuộc: nhận bản sao tên của người thắng cuộc hoặc bản sao của các Điều Luật Chính Thức này, hãy gửi yêu cầu của quý vị cùng với phong dán tem, ghi địa chỉ đến: San José Clean Energy tại 200 East Santa Clara Street San José, CA 95113. Quý vị phải gửi yêu cầu muộn nhất vào than ngày 31 tháng 3 năm 2024. 

13. Nhà Tài Trợ: Nhà Tài Trợ của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng San José Clean Energy tại 200 East Santa Clara Street San José, CA 95113.

San Jose Clean Energy | © 2024 City of San José. All Rights Reserved.