TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Để đủ tiêu chuẩn tham gia Chương Trình, người tham gia phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Trở thành khách hàng hiện tại của San José Clean Energy (SJCE)
  • San José Clean Energy (SJCE) là nhà cung cấp dịch vụ điện năng mặc định cho hầu hết cư dân San José kể từ tháng Hai năm 2019. Khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà đã được ghi danh vào năm 2020 và 2021.
  • Kiểm tra hóa đơn PG&E gần đây nhất của quý vị và tìm “Phí phát điện của SJCE” để xác nhận xem quý vị có phải là khách hàng hiện tại hay không.
  • Những khách hàng đã chọn không tham gia dịch vụ SJCE sẽ không đủ điều kiện.
  • Chỉ có chủ tài khoản dịch vụ điện mới có thể tham gia chương trình.
  • Nếu quý vị không chắc chắn về trạng thái tài khoản của mình hoặc cần trợ giúp, hãy liên hệ với CustomerService@SanJoseCleanEnergy.org 
 • Sống trong một ngôi nhà chỉ có một hộ gia đình
  • Theo mục đích của Chương Trình, một ngôi nhà chỉ có một hộ gia đình được định nghĩa là “một tòa nhà dân cư độc lập”. Các ngôi nhà chỉ có một hộ gia đình được thiết kế để được sử dụng như một đơn vị nhà ở đơn với một chủ sở hữu.
  • Các căn hộ, chung cư và nhà di động có đồng hồ đo chính không đủ điều kiện để tham gia chương trình. Nếu không nhận được hóa đơn điện cá nhân cho ngôi nhà di động của mình, có thể quý vị đang sống trong một ngôi nhà di động có đồng hồ đo chính.
 • Sống tại một trong những khu dân cư đủ tiêu chuẩn của chương trình HOẶC đáp ứng các nguyên tắc chỉ đạo về thu nhập
  • Sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến tại sanjosecleanenergy.org/tiet-kiem để kiểm tra xem khu phố của quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không. Nếu sống trong một khu dân cư đủ tiêu chuẩn, quý vị phải sống tại cơ sở.
  • Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn dựa trên địa chỉ của mình, hãy kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các nguyên tắc chỉ đạo về thu nhập hàng năm của chương trình bằng cách xem tờ khai thuế mới nhất của quý vị:
Quy mô hộ gia đình Thu nhập tối thiểu hàng năm Thu nhập hàng năm tối đa
1  $0 $58,320
2  $0 $78,880
3  $0 $99,440
4  $0 $120,000
5  $0 $140,560
6  $0 $161,120
7  $0 $181,680
8  $0 $202,240
 • Nếu quý vị là người thuê nhà và tài khoản đứng tên chủ nhà của quý vị, chủ nhà sẽ cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về tính đủ điều kiện để đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình.
 • Để tham gia, khách hàng sẽ cần phải ký xác nhận rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Những khách hàng đủ điều kiện dựa trên thu nhập sẽ được chọn ngẫu nhiên để gửi bằng chứng thu nhập cùng với đơn xin giảm giá của họ. Bằng chứng thu nhập có thể bao gồm tờ khai thuế mới nhất của khách hàng, chứng từ nhà ở Mục 8, bằng chứng đăng ký tham gia Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternate Rates for Energy, hoặc CARE) hoặc bằng chứng đăng ký Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, hoặc FERA). Khách hàng đăng ký tham gia chương trình CARE và/hoặc có thu nhập hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 250% Quy Định về Mức nghèo của Liên bang sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ ưu đãi nào về tủ lạnh.
 • Các nhân viên của Thành Phố San José không đủ điều kiện tham gia chương trình.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

Các thiết bị đủ tiêu chuẩn phải:

 • Được mua trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng Tám, 2022 đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2024.
 • Được mua tại Airport Home Appliance, địa chỉ 966 S. Bascom Ave., San José, CA 95128.
 • Được Airport Home Appliance lắp đặt. Việc lắp đặt cơ bản được chương trình đài thọ. Các nâng cấp bổ sung cho ngôi nhà cần thiết để lắp đặt thiết bị, chẳng hạn như nâng cấp hệ thống dây điện và bảng điều khiển hoặc bất kỳ công việc nào cần thiết để đưa địa điểm tuân thủ các quy tắc xây dựng, không được chương trình bao trả.
 • Còn mới và đang vận hành tại địa chỉ (lắp đặt) dịch vụ được chỉ định trên đơn đăng ký tại thời điểm gửi đơn. Các thiết bị đã qua sử dụng, lắp ráp lại hoặc đã gỡ lắp đặt không đủ điều kiện để được giảm giá.
 • Đáp ứng các thông số kỹ thuật của model được nêu trong đơn đăng ký, theo chỉ định trong các giấy tờ đã được CPUC phê duyệt. Thông số kỹ thuật và yêu cầu có thể thay đổi. Vui lòng truy cập sanjosecleanenergy.org/tiet-kiem để biết về các yêu cầu hiện hành.
 • Không thể bán lại hoặc trả lại thiết bị.  Nhân viên của Chương Trình sẽ tiến hành xác minh thiết bị để xác nhận lắp đặt vào sau khi lắp đặt.

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ GIẢM GIÁ

Để đủ điều kiện được giảm giá, đơn đăng ký giảm giá phải:

 • Được gửi trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua và được đóng dấu bưu điện trước ngày 31 tháng Mười Hai, 2024.
 • Đi kèm tất cả các thông tin bắt buộc, bao gồm chữ ký của khách hàng và số tài khoản hợp lệ. Các đơn đăng ký không đầy đủ thông tin sẽ làm trì hoãn việc thanh toán hoặc dẫn đến việc bị từ chối chấp thuận đơn đăng ký.
 • Được gửi kèm theo bản sao rõ ràng của biên lai bán hàng đã thanh toán có nêu từng mục thể hiện bằng chứng mua hàng bao gồm nhà sản xuất, số model, tên và địa điểm cửa hàng, giá mua và ngày mua.
 • Được gửi theo một trong ba cách; qua email tại địa chỉ SJCEappliance@franklinenergy.com, qua thư đến San José Home Appliance Savings Program, 1322 Dupont Ct., Manteca, CA 95336, hoặc qua cổng thông tin trực tuyến tại sanjosecleanenergy.org/vi/rapid-rebate-vi

THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢM GIÁ

 • Các khoản giảm giá được giới hạn ở một thiết bị đối với mỗi loại thiết bị cho mỗi khách hàng.
 • Khoản thanh toán sẽ được cấp cho chủ tài khoản và theo địa chỉ gửi thư trong hồ sơ với SJCE. Khách hàng có trách nhiệm cập nhật địa chỉ gửi thư trên tài khoản PG&E của mình. Séc có thể được phát hành lại nếu chưa được đổi thành tiền mặt.
 • Sau khi đơn đăng ký đầy đủ thông tin được gửi, các khoản thanh toán giảm giá thường được thực hiện trong vòng 6-8 tuần.
 • Các khoản giảm giá được thanh toán bằng séc với đơn vị là đô la Mỹ và được chuyển qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ.
 • Séc giảm giá phải được đổi thành tiền mặt trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành ghi trên séc.
 • SJCE có quyền từ chối thanh toán và tham gia nếu khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình.
 • Để được giảm giá nhanh nhất có thể, vui lòng gửi đơn đăng ký giảm giá trực tuyến tại sanjosecleanenergy.org/vi/rapid-rebate-vi.
 • Các khoản giảm giá có thể phụ thuộc vào báo cáo thuế thu nhập của liên bang và/hoặc tiểu bang. Người nộp đơn có trách nhiệm liên hệ với cố vấn thuế đủ năng lực để xác định nghĩa vụ thuế. SJCE không thể cung cấp bất kỳ lời khuyên nào về thuế và SJCE không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ thuế nào đặt ra cho khách hàng do việc thanh toán các khoản bồi hoàn.

VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Các thủ tục, yêu cầu và mức giảm giá của chương trình có thể thay đổi hoặc bị hủy bỏ mà không cần thông báo và tùy thuộc vào nguồn vốn có sẵn của chương trình.
 • SJCE và/hoặc những người được chỉ định của SJCE, bao gồm quản trị viên chương trình, không chứng thực bất kỳ nhà sản xuất hoặc sản phẩm nào như một phần của chương trình này.
 • Việc lựa chọn, mua và sở hữu thiết bị là trách nhiệm của khách hàng. San José Clean Energy không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo hành về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho bất kỳ mục đích, cách sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào của bất kỳ sản phẩm nào được lắp đặt liên quan đến tài liệu này. Khách hàng và nhà thầu thừa nhận và đồng ý rằng San José Clean Energy sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại thiệt hại nào liên quan đến việc tham gia chương trình, cho dù là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt, bất kể hình thức hành động.
 • Bất kỳ khách hàng nào nhận được séc giảm giá đều có thể được một người đánh giá liên hệ để xác minh việc lắp đặt sản phẩm, được yêu cầu hoàn thành bản khảo sát hoặc được yêu cầu nộp tài liệu chứng minh tính đủ điều kiện về thu nhập của họ.

CHÁNH SÁCH KÍN ĐÁO CHO KHÁCH HÀNG

San Jose Clean Energy | © 2024 City of San José. All Rights Reserved.