Chương Trình Giảm Giá Thiết Bị Gia Dụng Tại Địa Phương

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các thiết bị gia dụng có hiệu quả năng lượng cao đang có bán tại Airport Home Appliance với giá đặc biệt cho những khách hàng của chương trình SJCE hội đủ điều kiện!

Chương Trình Giảm Giá Cho Thiết Bị Gia Dụng (San Jose Home Appliance Savings Program) mang đến cho quý vị nhiều lợi ích:

  • Giá rẻ đáng kể cho các thiết bị gia dụng mới với dấu ấn ENERGY STAR®
  • Tiết kiệm tiền điện dài hạn
  • Trải nghiệm mua sắm dễ dàng, thuận tiện với các dịch vụ miễn phí như giao hàng, lắp đặt, mang thiết bị cũ đi, và bảo hành 5 năm
  • Lượng phát thải khí các-bon thấp hơn sẽ tốt cho môi trường

Xin mời xem qua các sản phẩm dưới đây và xem quý vị có hội đủ điều kiện để bắt đầu tiết kiệm năng lượng và tiền bạc hay không.

EE Announcement Slider Facebook Post