Chương trình tiết kiệm chi phí thiết bị gia dụng tại địa phương của quý vị.

Chúng tôi vui mừng được cung cấp cho các khách hàng SJCE đủ điều kiện những khoản tiết kiệm độc quyền đối với một loạt các thiết bị gia dụng rất tiết kiệm năng lượng do Airport Home Appliance cung cấp!

Chương Trình Tiết Kiệm Từ Thiết Bị Gia Dụng San José là cơ hội để quý vị tận hưởng:

  • Những khoản tiết kiệm đáng kể về chi phí một thiết bị gia dụng mới, được ENERGY STAR® chứng nhận
  • Tiết kiệm hóa đơn năng lượng dài hạn
  • Trải nghiệm mua sắm dễ dàng, thuận tiện
  • Lượng phát thải khí các-bon thấp hơn!

Xem qua các sản phẩm có sẵn bên dưới và xem quý vị có đủ điều kiện để bắt đầu tiết kiệm năng lượng và tiền bạc hay không.