Kính Gửi Quý Khách Hàng của San José Clean Energy,

Cảm ơn quý vị đã đăng ký Arrearage Management Plan, hay AMP của tiểu bang. Chúng tôi gửi lời nhắc thân thiện này về lý do tại sao việc thanh toán hóa đơn của quý vị đúng hạn mỗi tháng lại quan trọng để tận dụng tối đa chương trình. Với AMP, mỗi khoản thanh toán hàng tháng quý vị thực hiện sẽ xóa một phần nợ của quý vị. Việc thiếu hai khoản thanh toán liên tiếp hàng tháng, hoặc tổng cộng ba khoản, có thể khiến PG&E loại quý vị khỏi chương trình. Điều này có nghĩa là quý vị có thể không được miễn phần còn lại của khoản nợ.

Để được nhắc nhở về cách hoạt động của AMP, hãy truy cập trang web Các Chương Trình Giảm Giá của chúng tôi.

Nhiều người vẫn còn nhiều khó khăn, và San José Clean Energy luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy nghĩ đến việc đăng ký các chương trình này mà quý vị có thể đủ điều kiện: