Tùy chọn sạch sẽ, chi phí thấp hơn của bạn

Nhận thấy rằng khách hàng đánh giá cao tùy chọn, và một số khách hàng đang gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn tiện ích của họ, chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm năng lượng sạch thứ ba có tên là GreenValue.

GreenValue là tùy chọncó chi phí thấp nhất của chúng tôi với 36% năng lượng tái tạo và mức giá cạnh tranh với mức giá tiêu chuẩn của PG&E. Chọn GreenValue đồng nghĩa với với các lợi ích bổ sung từ sự lựa chọn của khách hàng, các chương trình cộng đồng, kiểm soát địa phương, tính minh bạch và trách nhiệm.

Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể đăng ký tham gia GreenValue bất kỳ lúc nào.