GreenValue không còn là một tùy chọn dịch vụ. Kể từ ngày 1 tháng Một, 2023, các khách hàng của GreenValue đã đăng ký dịch vụ GreenSource để nhận được nhiều năng lượng tái tạo hơn và tiết kiệm tiền hơn so với PG&E.

lady walking