VẪN DÙNG HOÀN TOÀN DỊCH VỤ CỦA PG&E

Nếu được Thông Báo về dịch vụ SJCE GreenSource cho tư gia hay doanh nghiệp của mình thì quý vị có thể không tham gia thay vì tiếp tục dùng dịch vụ điện hoàn toàn từ PG&E. Không tham gia nghĩa là quý vị không tham gia vào chương trình năng lượng do địa phương kiểm soát của Thành Phố San José, và quý vị sẽ không được lợi ích sử dụng năng lượng có giá thấp hơn và sạch hơn.

Không có lệ phí chuyển đổi sang PG&E. Và nếu sau này quý vị thấy điện của SJCE sạch hơn, rẻ hơn và thực sự phù hợp với mình thì chúng tôi rất hân hạnh đón nhận quý vị trở lại!

Nếu quý vị muốn không tham gia thì chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc Điều Khoản và Điều Kiện trước.

Điền vào mẫu đơn dưới đây để không tham gia vào dịch vụ SCJE và vẫn dùng dịch vụ của PG&E.

SJCE at Night