Hãy Tận Dụng Các Khoản Giảm Giá Bổ Sung cho Xe Điện từ Ngày 1 tháng 4 – Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Thành Phố San José, hợp tác với Capitol Chevy, Capitol Hyundai, Capitol Kia, Premier Nissan tại Stevens Creek, và Stevens Creek Kia, hân hạnh đưa ra các mức giảm giá cho bảy mẫu xe chạy điện.

Các mức giảm giá giới hạn theo thời gian có sẵn từ 1 Tháng Tư năm 2020 đến 30 Tháng Sáu năm 2020. Cuộn xuống để tìm hiểu thêm.

Hãy ưu tiên các mức giảm giá này lên trên các khoản chiết khấu hiện nay của tiểu bang, liên bang và khu vực do mức tiết kiệm đáng kể — lên tới $13,500!

Đăng ký để nhận thêm thông tin từ các đại lý.

EV Charging