Tận dụng lợi thế giảm giá thêm cho xe điện từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020

Thành Phố San José, hợp tác với Capitol Chevy, Capitol Hyundai, Capitol Kia, Premier Nissan tại San José, và Stevens Creek Kia, hân hạnh đưa ra các mức giảm giá cho bảy mẫu xe chạy điện.

Hãy ưu tiên các mức giảm giá này lên trên các khoản chiết khấu hiện nay của tiểu bang, liên bang và khu vực do mức tiết kiệm đáng kể — lên tới $13,000!

Đăng ký để nhận thêm thông tin từ các đại lý.

EV Charging