QUÝ VỊ CÓ NĂNG LƯỢNG TUYỆT VỜI, SAN JOSÉ!

San José Clean Energy (SJCE) là nhà cung cấp điện phi lợi nhuận tại địa phương của San José do Thành phố San José điều hành. Kể từ năm 2019, chúng tôi đã cung cấp năng lượng sạch cho người dân và doanh nghiệp với mức giá cạnh tranh, đồng thời cung cấp các chương trình cộng đồng, kiểm soát của địa phương cũng như tính minh bạch và khả năng tiếp cận cao hơn.