San José Đã Có được nguồn Năng lượng Tuyệt vời

Sứ mệnh của SJCE là cấp điện cho một trong những thành phố lớn nhất và đa dạng nhất của quốc gia để có một tương lai bền vững.

Chúng tôi cung cấp điện sạch, tái tạo được cho quý vị, vì vậy chỉ cần quý vị là khách hàng của chúng tôi, quý vị đã đang giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm ô nhiễm và chống biến đổi khí hậu.