Hưởng lợi từ Năng Lượng Sạch và Do Địa Phương Quản Lý

Bạn đã từ chối nhưng thay đổi tâm trí của bạn? Chào mừng trở lại! Chúng tôi rất vui mừng khi bạn tham gia cùng chúng tôi trong việc tạo ra một tương lai bền vững hơn cho San José.

Nếu quý vị từ chối trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ với SJCE hoặc trong vòng 60 ngày đầu tiên kể từ ngày sử dụng dịch vụ, quý vị có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu quý vị từ chối sau 60 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ với SJCE, quý vị phải duy trì sử dụng dịch vụ với PG&E trong một năm trước khi trở lại SJCE. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (833) 432-2454 nếu quý vị không chắc chắn thời điểm quý vị chọn từ chối tham gia hoặc gặp sự cố khi sử dụng mẫu.