Chọn Cách Điện của Quý vị được Tạo

SJCE được thành lập vào năm 2017 để nhanh chóng giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng không khí.

Kể từ khi ra mắt dịch vụ vào năm 2019, chúng tôi đã cam kết cung cấp năng lượng sạch với mức giá cạnh tranh. Quý vị hiện có nhiều lựa chọn hơn về cách phát điện.