Lựa chọn thực sự về cách thức phát điện

Quý vị sẽ sớm có lựa chọn thực sự về cách thức phát điện và những gì phải trả cho cách này: Năng lượng sạch hơn với mức giá thấp hơn PG&E 1%.

Hầu hết cư dân và doanh nghiệp ở San José đã đăng ký dịch vụ SJCE GreenSource vào tháng 2 năm 2019. Bạn cũng có thể nâng cấp lên TotalGreen để nhận 100% năng lượng tái tạo.

Produce Market