Lựa chọn thực sự về cách thức phát điện

Giờ đây, quý vị có thể chọn loại năng lượng, cũng như mức phí cần chi trả. SJCE cung cấp năng lượng sạch với biểu giá cạnh tranh.

Hầu hết cư dân và doanh nghiệp ở San José đã đăng ký dịch vụ SJCE GreenSource vào tháng 2 năm 2019. Bạn cũng có thể nâng cấp lên TotalGreen để nhận 100% năng lượng tái tạo.

Produce Market