Chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của chúng tôi hoạt động như thế nào

Khách hàng của SJCE có sử dụng năng lượng mặt trời có thể tìm hiểu về Lợi Ích Của Chương Trình NEM của chúng tôi và các tiến trình lập hóa đơn và điều chỉnh thiết bị (true-up).

Đối với những người đang cân nhắc việc lắp đặt hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà, quý vị sẽ tìm thấy phần hướng dẫn từng bước và tìm hiểu về các khoản giảm giá và ưu đãi có sẵn để giúp đỡ trong tiến trình này trên trang web Chuyển Sang Năng Lượng Mặt Trời của chúng tôi.

Alviso solar construction 9