Phân tích Hóa đơn Đo lường Năng lượng Ròng (NEM) của quý vị

Chúng tôi nghĩ việc quý vị dùng năng lượng năng lượng mặt trời cho nhà mình là điều tuyệt vời! Chúng tôi phục vụ để giúp quý vị tận dụng tối đa Chương trình Đo lường Năng lượng Ròng (Net energy metering, hoặc NEM).

Đối với những người đang cân nhắc việc lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà, quý vị sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước và có thể tìm hiểu về các khoản giảm giá và ưu đãi hiện có để giúp tiến hành trên trang web Going Solar của chúng tôi.

Quý vị có thắc mắc xem có thể tiết kiệm được bao nhiêu với hệ thống kết hợp pin + năng lượng mặt trời? Những người bạn của chúng tôi tại Silicon Valley Clean Energy có Trợ lý về Pin + Năng lượng mặt trời có thể trợ giúp quý vị.