QUÝ VỊ CÓ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI? QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC GHI DANH VÀO NĂM 2020

Nếu quý vị đã có hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà vào Tháng Hai năm 2019, chúng tôi tạm hoãn ghi danh vào Chương Trình Năng Lượng Sạch của San José (San José Clean Energy, SJCE) cho đến năm 2020.

Cuộn xuống để tìm hiểu thêm về chương trình Đo Tổng Năng Lượng (Net Energy Metering, NEM) của SJCE và việc ghi danh của quý vị.

Nếu quý vị đang nghĩ về việc lắp đặt năng lượng mặt trời cho nhà mình, hãy xem hướng dẫn theo từng bước của chúng tôi và tìm hiểu về các mức giảm giá cũng như ưu đãi trên trang web Going Solar của chúng tôi.

Alviso solar construction 9