Tổng Quát

San José Clean Energy (SJCE) là nhà cung cấp dịch vụ phát điện mới, phi lợi nhuận, được địa phương kiểm soát dành cho cư dân và doanh nghiệp ở San José. Được điều hành bởi Chính quyền Thành phố và quản lý bởi Hội đồng thành phố, chúng tôi cung cấp cho khách hàng năng lượng sạch từ các nguồn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi tìm nguồn điện cho khách hàng và PG&E cấp điện qua các đường dây tiện ích hiện có cũng như tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo trì, thanh toán hóa đơn và dịch vụ khách hàng.

Là một cơ quan chính phủ, thặng dư hoạt động sẽ được tái đầu tư vào cộng đồng thông qua các chương trình và việc giảm giá điện. SJCE cũng cam kết đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cho dịch vụ của chúng tôi; khách hàng được mời tham gia các cuộc họp công khai với (Hội đồng thành phốỦy ban Tư vấn Cộng đồng Năng lượng Sạch) để đóng góp
ý kiến.

SJCE được thành lập với sứ mệnh giảm phát thải khí nhà kính và giúp chống lại biến đổi khí hậu. Chúng tôi cam kết đạt được mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của tiểu bang California sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050, cũng như cung cấp các phương án năng lượng cạnh tranh về chi phí.

SJCE được thành lập vào năm 2017 để nhanh chóng giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và chống biến đổi khí hậu. Kể từ khi ra mắt vào tháng Hai năm 2019, chúng tôi đã cam kết cung cấp năng lượng sạch với giá cả cạnh tranh.

Chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch sẽ dẫn đến chất lượng không khí tốt hơn và một môi trường lành mạnh hơn cho quý vị và các thế hệ tương lai.

Khi sử dụng dịch vụ của SJCE, khách hàng đã có tác động lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. SJCE đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của tiểu bang California sang 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050, đồng thời cung cấp các phương án năng lượng cạnh tranh về chi phí.

Các lợi ích bổ sung cho khách hàng của chúng tôi bao gồm:

 • Quyền lựa chọn của khách hàng: quý vị có thể chọn phương án phù hợp nhất với mình.
 • Các chương trình cộng đồng: chúng tôi tái đầu tư thặng dư hoạt động vào cộng đồng thông qua việc cung cấp các chương trình cộng đồng, chẳng hạn như mở rộng cơ sở hạ tầng sạc xe điện (EV) và các chương trình tăng cường hiệu quả năng lượng.
 • Kiểm soát tại địa phương: chúng tôi chịu sự quản lý của Hội đồng thành phố, các quan chức mà quý vị đã bầu chọn.
 • Trách nhiệm giải trình và sự minh bạch: giá điện được Hội đồng thành phố đưa ra trong các cuộc họp công khai, trong đó khách hàng được mời tham gia và đóng góp ý kiến.

Cho đến tháng Hai năm 2019, PG&E là nhà cung cấp điện duy nhất ở San José.

Năm 2002, Dự luật Hội đồng California 117 đã thành lập đơn vị Tập hợp Lựa chọn Cộng đồng (Community Choice Aggregation, CCA), một hình thức mới để các cộng đồng tại California cung cấp cho cư dân và doanh nghiệp địa phương thêm lựa chọn về nhà cung cấp điện. Một thành phố hoặc một nhóm các thành phố sẽ dồn chung (tập hợp) nhu cầu điện từ người dân
và doanh nghiệp tại khu vực và mua điện cho họ. CCA cung cấp các phương án cơ cấu năng lượng sạch hơn. SJCE là đơn vị CCA mới của Thành phố San José – thành phố lớn nhất trong cả nước vận hành một CCA trong một khu vực tài phán duy nhất.

Trong khi SJCE cung cấp dịch vụ phát điện, PG&E vẫn tiếp tục cấp điện đến từng nhà và gửi hóa đơn cho quý vị.

Không, chúng tôi là đối tác trong việc cung cấp dịch vụ điện tới quý vị. SJCE thay thế các dịch vụ phát điện của PG&E bằng dịch vụ phát điện được kiểm soát công khai tại địa phương. Chúng tôi mua nguồn điện sạch cho quý vị, sau đó PG&E sẽ phân phối tới các gia đình và doanh nghiệp ở San José. PG&E vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ khách hàng và thanh toán hóa đơn, bảo trì đường dây tải điện và khắc phục sự cố mất điện. PG&E cũng cung cấp dịch
vụ khí đốt tự nhiên.

Có, độ ổn định sẽ hoàn toàn giống như trước. SJCE cung cấp dịch vụ phát điện, nhưng PG&E vẫn chịu trách nhiệm về truyền tải, phân phối, thanh toán và dịch vụ khách hàng, đồng thời tiếp tục duy trì mạng lưới phân phối điện như trước đây.

Là một cơ quan của Chính quyền Thành phố, SJCE được quản lý bởi Hội đồng Thành phố San José, do đó đảm bảo tính minh bạch công khai. Ngoài ra còn có một Ủy ban Tư vấn Cộng đồng. Hội đồng Thành phố họp hằng tuần và Ủy ban Tư vấn Cộng đồng họp hằng tháng. Tất cả các cuộc họp đều mở cửa cho công chúng tham gia và quý vị được khuyến khích đóng góp ý kiến.

Ngoài ra, chúng tôi được dẫn dắt bởi đội ngũ nhân sự có vài chục năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng và tiện ích thành phố. Là một cơ quan chính phủ hoạt động không vì lợi nhuận, chúng tôi duy trì chi phí hoạt động ở mức thấp bằng cách không có cổ đông và duy trì văn hóa dịch vụ công về trách nhiệm với khách hàng.

Không. Vốn hoạt động của SJCE hoàn toàn là từ doanh thu chúng tôi nhận được từ khách hàng.

Không. SJCE thuộc sở hữu của San José và được điều hành bởi Sở Năng lượng Cộng đồng của Thành phố San José. Chúng tôi không có cổ đông, vì vậy tất cả doanh thu luôn được giữ lại tại công ty. Chúng tôi không phải thu thêm tiền để tạo lợi nhuận hay trả cổ tức, do đó giá điện của chúng tôi luôn ở mức cạnh tranh.

SJCE không đi đến từng nhà. Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (ví dụ như số an sinh xã hội, số trương mục PG&E, thông tin thẻ tín dụng) cho những cá nhân nào đến cửa nhà giả vờ đại diện cho SJCE.

Không. PG&E và SJCE sẽ không bao giờ gọi quý vị và yêu cầu thanh toán qua điện thoại. Nếu quý vị lo lắng về trương mục của mình, hãy gọi PG&E hoặc SJCE qua các số điện thoại mà quý vị có được từ một nguồn đáng tin cậy.

SJCE là một chương trình Năng Lượng Cộng Đồng Lựa Chọn (CCE), còn được gọi là Tập hợp Lựa chọn Cộng đồng (CCA).

Năm 2002, chính quyền tiểu bang California đã thông qua một đạo luật (Dự luật Hội đồng 117) cho phép chính quyền địa phương thay mặt cho cư dân và doanh nghiệp địa phương để mua điện, dẫn đến sự thành lập của các đơn vị CCE. Luật này được thông qua để:

 1. Tăng quyền kiểm soát cho người tiêu dùng về cơ cấu và giá mua năng lượng. Các đơn vị CCE được quản lý bởi các quan chức do người dân bầu chọn. Khách hàng của CCE được hưởng lợi từ năng lượng sạch hơn với mức giá cạnh tranh.
 2. Cho phép người tiêu dùng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phát điện – đơn vị CCE của thành phố hay đơn vị tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư (ở San José là PG&E). Dù theo lựa chọn nào, PG&E vẫn là nhà cung cấp dịch vụ cấp điện duy nhất chịu trách nhiệm truyền tải điện đến gia đình hoặc doanh nghiệp, bảo trì đường dây điện và ứng phó với sự cố mất điện. PG&E cũng vẫn là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn.

SJCE là một trong hơn 20 đơn vị CCE hiện đang hoạt động tại California, cùng nhau cung cấp điện cho hơn 10 triệu gia đình và doanh nghiệp tại 200 thành phố và quận. Các CCE đã cùng nhau tiết kiệm hàng triệu đô la cho khách hàng và cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính kể từ năm 2010. Tìm hiểu thêm về tác động của CCE.

Có. SJCE là một trong hơn 20 chương trình Năng Lượng Cộng Đồng Lựa Chọn (CCE) hiện đang hoạt động tại California, cùng nhau cung cấp điện cho hơn 10 triệu gia đình và doanh nghiệp tại 200 thành phố và quận. Các CCE đã cùng nhau tiết kiệm hàng triệu đô-la cho khách hàng và cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính kể từ năm 2010.

Với vai trò là các cơ quan chính phủ, họ đã tái đầu tư doanh thu vào cộng đồng thông qua việc giảm giá điện và các chương trình năng lượng khuyến khích sử dụng xe điện, xây dựng điện khí hóa, lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà, v.v. Tìm hiểu thêm về tác động của CCE.

Ba yếu tố cho phép chúng tôi duy trì tính cạnh tranh với PG&E.

 • Thị trường Năng lượng Tái tạo: Chúng tôi tận dụng mức giá thấp cho năng lượng tái tạo, hiện đang tiếp tục giảm.
 • Không vì lợi nhuận: Là một cơ quan chính quyền, chúng tôi không phải trả cổ tức cho các cổ đông và khách hàng sẽ trực tiếp hưởng lợi từ các khoản tiết kiệm được.
 • Hiệu quả: Các chương trình Năng lượng Cộng đồng Lựa chọn (Community Choice Energy) như SJCE gọn nhẹ hơn và hoạt động hiệu quả hơn các đơn vị tiện ích thuộc
  sở hữu của nhà đầu tư, do vậy phần trăm doanh thu dành cho chi phí vận hành sẽ
  nhỏ hơn.

San José Clean Energy mua điện từ nhiều nhà cung cấp, đồng thời đầu tư vào các nguồn điện tái tạo mới. Các nguồn năng lượng tái tạo và không cacbon bao gồm điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt điện, thủy điện từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, và năng lượng hạt nhân. Như các nhà cung cấp điện khác tại California, chúng tôi sẽ báo cáo tỷ lệ từng công nghệ tái tạo đủ điều kiện lên Hội Đồng Năng Lượng California mỗi năm dưới hình thức nhãn hàm lượng năng lượng. Quý vị có thể tìm thấy Nhãn Hàm Lượng Năng Lượng của chúng tôi trên trang Tài nguyên và trên trang web của CEC.

PG&E: 1-800-468-4743. Vì PG&E vẫn là nhà cung cấp dịch vụ truyền tải và phân phối điện,
họ vẫn chịu trách nhiệm bảo trì đường dây điện và ứng phó với sự cố mất điện. PG&E cũng chịu trách nhiệm thông báo cho khách hàng nếu việc mất điện nằm trong kế hoạch.

SJCE nỗ lực hết mình để đảm bảo mua đủ năng lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Nhà vận hành Tiểu bang Độc lập California (CAISO, nhà vận hành lưới điện của California) sẽ điều động các nguồn lực phát điện để đảm bảo đủ năng lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn tiểu bang. Sau đó, CAISO sẽ gửi hóa đơn đến SJCE và các nhà cung cấp khác cho phần năng lượng mà CAISO đã mua thay mặt cho các đơn vị này. SJCE, cùng với các CCA khác, đang nỗ lực hết mình để đảm bảo duy trì độ ổn định cho California trong quá trình chuyển sang một tương lai năng lượng sạch.

Có, quý vị vẫn sẽ nhận được tín dụng với tư cách là khách hàng của SJCE. Quý vị không cần phải làm gì cả; tín dụng này sẽ tự động được áp dụng cho hóa đơn của quý vị. Tìm hiểu thêm về Tín dụng Khí Hậu California.

Tất cả các khoản phí và lệ phí của PG&E đều được tính vào quy trình thiết lập biểu giá của SJCE để về tổng quan, biểu giá trở nên cạnh tranh so với PG&E. PG&E tính phí Điều chỉnh Chênh lệch Phí điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) và Phụ phí Nhượng quyền Thương mại. Cả hai đều được tính toán dựa trên số kilowatt-giờ được sử dụng mỗi tháng. PCIA liên quan đến nhiều biến số và số liệu tính toán này được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC) giám sát. Mục đích là để đảm bảo rằng khách hàng của SJCE thanh toán khoản chênh lệch giữa số tiền mà PG&E đã thanh toán cho nguồn điện đã ký hợp đồng phục vụ họ trước khi họ chuyển sang SJCE và giá trị thị trường hiện tại của nguồn điện đó. PG&E đánh giá các khoản phí khác, chẳng hạn như lệ phí và thuế không thể bỏ qua, giống hệt nhau đối với khách hàng nhận dịch vụ phát điện từ SJCE hoặc PG&E.

Cho đến nay, CPUC vẫn chưa đặt ra ngày hết hạn cho thời gian PCIA có thể được tính phí cho khách hàng CCE. PCIA đang được tính toán lại như một phần của thủ tục CPUC hiện tại. Ngoài ra, các chương trình Năng Lượng theo Lựa Chọn cho Cộng Đồng (Community Choice Energy), gồm SJCE, đang vận động chung cho sự minh bạch hơn về cách tính các khoản phí này cũng như khuyến khích thị trường cải thiện việc tối ưu hóa các danh mục dịch vụ tiện ích và giảm chi phí cho tất cả khách hàng.

Có. Do mức giảm giá cho nhân viên PG&E được áp dụng cho phần cấp điện trong hóa đơn tiền điện, nên nhân viên PG&E trước đây và hiện tại sẽ vẫn tiếp tục được giảm giá cho nhân viên sau khi trở thành khách hàng của SJCE.

Nếu có thắc mắc về San José Clean Energy, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo
số điện thoại miễn cước 833-432-2454. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, hãy gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Các Lựa Chọn Năng Lượng

Tất cả khách hàng tự động được đăng ký tham gia GreenSource, dịch vụ phát điện mặc định của SJCE, cung cấp 55% năng lượng tái tạo từ các trang trại điện mặt trời và gió. Tìm hiểu thêm về GreenSource.

Quý vị có thể tham gia cùng hàng xóm nâng cấp lên TotalGreen, dịch vụ phát điện cao cấp 100% năng lượng tái tạo của SJCE bất cứ lúc nào. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến hoặc gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454 và chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản PG&E (số tài khoản,
họ hoặc tên doanh nghiệp trên tài khoản và mã ZIP dịch vụ).

TotalGreen có nguồn điện hoàn toàn từ năng lượng mặt trời mà không đòi hỏi quý vị mua thêm thiết bị.

Vào tháng Năm năm 2021, SJCE đã giới thiệu lựa chọn dịch vụ GreenValue mới, chi phí thấp cạnh tranh với giá điện của PG&E. GreenValue cung cấp 36% năng lượng tái tạo và là lựa chọn chi phí thấp nhất của SJCE cho khách hàng không tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính CARE hoặc FERA.

Mọi khách hàng đều có thể đăng ký GreenValue. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến bất cứ lúc nào hoặc gọi đến số 833-432-2454 và chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản PG&E.

Tìm hiểu thêm về GreenValue.

SJCE cam kết tăng hàm lượng năng lượng tái tạo cho tất cả khách hàng. Vào tháng Năm năm 2021, SJCE đã giới thiệu SJ Cares, một chương trình cho phép khách hàng đang tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính điện lực của tiểu bang như CARE (Biểu giá Điện Thay thế của California) hay FERA (Hỗ trợ Biểu giá Điện Gia đình) có thể thanh toán mức phí phát điện thấp nhất (GreenValue) nhưng vẫn thuộc dịch vụ GreenSource và nhận được 55% năng lượng tái tạo.

Khách hàng hiện đang tham gia CARE/FERA sẽ được tự động đăng ký tham gia SJ Cares mà không cần làm gì thêm. Khách hàng được tự động đăng ký tham gia SJ Cares sau khi đã tham gia CARE hoặc FERA. Để biết thêm thông tin về SJ Cares, CARE và FERA, hãy truy cập
trang Chương trình Giảm giá.

Có. Mọi khách hàng đều có thể đăng ký các lựa chọn dịch vụ của SJCE (GreenValue, GreenSource và TotalGreen) và có thể chuyển đổi dịch vụ bất cứ khi nào mong muốn.
Và nếu lựa chọn đó không phù hợp, quý vị có thể chuyển trở lại dịch vụ trước đó miễn phí.

Quý vị cũng có thể quyết định tiếp tục chỉ sử dụng dịch vụ của PG&E; vui lòng xem Điều Khoản và Điều Kiện.

Có. Mọi khách hàng đều có thể đăng ký các lựa chọn dịch vụ của SJCE và có thể chuyển đổi dịch vụ bất cứ khi nào mong muốn.
Và nếu lựa chọn đó không phù hợp, quý vị có thể chuyển trở lại dịch vụ trước đó miễn phí.

Quý vị cũng có thể quyết định tiếp tục chỉ sử dụng dịch vụ của PG&E; vui lòng xem Điều Khoản và Điều Kiện.

SJCE tìm các nguồn điện sạch và tái tạo để cung cấp cho khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ điện của chúng tôi có tỷ lệ năng lượng tái tạo khác nhau. GreenSource, sản phẩm mặc định của chúng tôi, cung cấp 55% năng lượng tái tạo. Quý vị có thể chọn trả một khoản phí nhỏ cho TotalGreen và nhận được 100% năng lượng tái tạo. Chi phí cho một gia đình trung bình sẽ cao hơn chừng $4 mỗi tháng so với chi phí của GreenSource. GreenValue là lựa chọn chi phí thấp nhất của chúng tôi và cung cấp 36% năng lượng tái tạo.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn dịch vụ này trên trang Lựa chọn của quý vị.

San José Clean Energy mua điện từ nhiều nhà cung cấp, đồng thời đầu tư vào các nguồn điện tái tạo mới. Các nguồn năng lượng tái tạo và không cacbon bao gồm điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt điện, thủy điện từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, và năng lượng hạt nhân. Như các nhà cung cấp điện khác tại California, chúng tôi sẽ báo cáo tỷ lệ từng công nghệ tái tạo đủ điều kiện lên Hội Đồng Năng Lượng California mỗi năm dưới hình thức nhãn hàm lượng năng lượng. Quý vị có thể tìm thấy Nhãn Hàm Lượng Năng Lượng của chúng tôi trên trang Tài nguyên và trên trang web của CEC.

Có. Chúng tôi báo cáo hằng năm lên Ủy ban Tiện ích Công cộng California và Ủy ban Năng lượng California. Họ sẽ xác minh lượng điện tái tạo mà chúng tôi đã mua cho khách hàng. Tiêu chuẩn xác minh tương tự như tiêu chuẩn mà các đơn vị tiện ích khác của California sử dụng, bao gồm cả PG&E.

Năng lượng sạch là năng lượng phát thải ít hoặc không phát thải khí nhà kính, bao gồm các nguồn tái tạo và không có cacbon. Năng lượng sạch trái ngược với nhiên liệu hóa thạch, loại nhiên liệu này tạo ra một lượng đáng kể khí thải nhà kính, bao gồm cả khí CO2 và khí metan, đẩy nhanh tình trạng biến đổi khí hậu. Năng lượng tái tạo đến từ các nguồn tài nguyên được bổ sung tự nhiên, như ánh sáng mặt trời và gió. Không giống như nhiên liệu hóa thạch (như dầu, khí đốt tự nhiên và than đá) không có nguồn thay thế, năng lượng tái tạo có thể tự sản sinh lại một cách tự nhiên trong một khoảng thời gian ngắn. Năng lượng hạt nhân và ngay cả các nhà máy thủy điện lớn đều không được coi là năng lượng tái tạo theo luật của tiểu bang California. Tuy nhiên, các nhà máy này không phát thải khí nhà kính, do đó trở thành nguồn năng lượng không cacbon.

 • Ví dụ về các nguồn năng lượng tái tạo: gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt và thủy
  điện nhỏ
 • Ví dụ về các nguồn năng lượng không cacbon: nhà máy thủy điện lớn, nhà máy điện hạt nhân cũng như tất cả các nguồn năng lượng tái tạo nêu trên
 • Ví dụ về các nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch: khí đốt tự nhiên, than và
  dầu lửa

Sản phẩm mặc định GreenSource của SJCE có chứa 55% năng lượng tái tạo từ mặt trời và gió, cùng với 90% năng lượng không cacbon. GreenValue, lựa chọn chi phí thấp nhất của SJCE, cung cấp 36% năng lượng tái tạo và 80% năng lượng không cacbon. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên TotalGreen để được hưởng 100% năng lượng tái tạo, không cacbon.

Theo Joint Rate Mailer 2020, gói cơ bản của PG&E cung cấp 29% năng lượng tái tạo trong năm 2019.

Không – các đơn vị tiện ích điện trên toàn thế giới mua điện cho khách hàng theo năm thay vì theo giờ. Vì vậy, mức sử dụng hằng năm của khách hàng được tổng hợp lại và đơn vị tiện ích đảm bảo họ mua đủ năng lượng tái tạo trong suốt cả năm để đáp ứng tổng mức sử dụng của khách hàng.

Tuy vậy, California cũng đang hướng đến áp dụng phương pháp tính theo giờ, trong đó mức sử dụng và nguồn cung cần khớp nhau theo từng giờ nhằm giảm thêm lượng khí thải nhà kính. Sản lượng năng lượng mặt trời rất phong phú vào ban ngày trong khi gió thường phong phú hơn vào ban đêm. Vào buổi chiều và buổi tối, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, nhu cầu cao hơn nhưng khả năng cung cấp năng lượng tái tạo thấp hơn. Các nguồn năng lượng không cacbon đáp ứng phụ tải cơ bản và có thể điều động, ắc quy dự trữ cũng có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong thời gian này và sẽ trở thành một phần ngày càng quan trọng của giải pháp khi mà các công nghệ này phát triển và giá thành giảm đi. Các nguồn có thể điều động sẽ cung cấp năng lượng theo yêu cầu và có thể bật tắt khi cần thiết. Những nguồn năng lượng này thường bao gồm khí đốt tự nhiên và ắc quy dự trữ. Với ắc quy dự trữ, năng lượng tái tạo được tạo ra ban ngày sẽ được lưu trữ và phân phối vào giờ cao điểm buổi tối. Trong tương lai, các loại nhiên liệu tái tạo như hydro cũng có thể giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thay thế các nhà máy khí đốt tự nhiên.

Nếu quý vị được tính phí trực tiếp và có công tơ điện của riêng mình thì có thể nâng cấp lên TotalGreen. Nếu quý vị được tính phí thông qua người quản lý tài sản hoặc chủ nhà, thì căn hộ có lẽ được tính mức điện theo công tơ phụ và quý vị không thể nâng cấp riêng lên TotalGreen. Tuy nhiên, người quản lý tài sản có thể nâng cấp lên TotalGreen cho tòa nhà của quý vị.

Khu nhà di động thường được tính phí cho các khách hàng doanh nghiệp trên một công tơ chính. Do đó, từng nhà di động riêng lẻ không thể nâng cấp lên TotalGreen hay từ chối dịch vụ của SJCE. Tuy nhiên, người quản lý tài sản hoặc người có vai trò tương đương có thể nâng cấp lên TotalGreen hoặc từ chối dịch vụ. Quý vị có thể xác nhận mức giá quý vị đang sử dụng bằng cách xem hóa đơn PG&E nếu có.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Ghi Danh và Không Tham Gia

Luật tiểu bang quy định rằng khi bắt đầu cung cấp dịch vụ thì chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng bằng văn bản tối thiểu bốn lần. Chúng tôi sẽ bắt đầu liên lạc hai tháng trước khi dịch vụ bắt đầu và trong hai tháng sau đó.

Mục 26.40.020 của Bộ luật Thành phố San José yêu cầu SJCE thông báo cho khách hàng về bất kỳ mức tăng giá điện nào sắp áp dụng ở mức trên 5% vào thời điểm 30-45 ngày trước cuộc họp của Hội đồng Thành phố nhằm xem xét mức giá này.

Trước đây, PG&E là nơi cung cấp điện mặc định cho phần lớn khách hàng tại San José. Khi các nhà lập pháp tiểu bang thông qua luật Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng của California thì tình trạng nơi cung cấp mặc định được chuyển từ PG&E sang chương trình lựa chọn cộng đồng như SJCE, nếu sẵn chương trình. Đây là sự thật trong khắp tiểu bang.

Hội Đồng Thành Phố San José đồng lòng bỏ phiếu để lập SJCE vào tháng Năm 2017.

Luật phát CCA của California đòi hỏi SJCE là nơi cung cấp phát điện mặc định cho khách hàng trong khu vực dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi hoạt động như là chương trình “không tham gia”. Lựa chọn của khách hàng là điều rất quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi gởi bốn thông báo bằng văn bản cho khách hàng—hai thông báo trước và hai thông báo sau khi ghi danh—để quý vị có thể chọn nguồn điện của mình từ đâu, và biết tiền của quý vị được chi xài ra sao.

Rất tiếc là không được. Quý vị chỉ có thể tham gia nếu địa chỉ tư gia hay doanh nghiệp nằm trong Thành Phố San José. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng khác tại khu vực Vịnh đang hay sẽ sớm được chương trình Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (Community Choice Aggregation, hay CCA) phục vụ; xem mạng lưới của cộng đồng quý vị.

Nếu đã nhận thông báo ghi danh thì quý vị có thể không tham gia. Dù chúng tôi không muốn mất khách hàng như quý vị nhưng quý vị luôn có lựa chọn không tham gia. Quý vị có thể không tham gia theo cách trực tuyến hay gọi số 833-432-2454.

Không tính phí với việc từ chối tham gia dịch vụ SJCE.

Nếu quý vị từ chối trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ với SJCE hoặc trong vòng 60 ngày đầu tiên kể từ ngày sử dụng dịch vụ, quý vị có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu quý vị từ chối sau 60 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ với SJCE, quý vị phải duy trì sử dụng dịch vụ với PG&E trong một năm trước khi trở lại SJCE. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (833) 432-2454 nếu quý vị không chắc chắn thời điểm quý vị chọn từ chối tham gia hoặc gặp sự cố khi sử dụng mẫu.

Chúng tôi bắt đầu phục vụ các tài khoản thuộc sở hữu của Thành phố vào tháng Chín năm 2018 và hầu hết cư dân và doanh nghiệp ở San José vào tháng Hai năm 2019. Nhóm khách hàng cuối cùng được đăng ký là những khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà đã đăng ký trong nhiều giai đoạn vào năm 2020 và đầu năm 2021.

Mức Giá và Tính Tiền

Dịch vụ phát điện mặc định GreenSource của SJCE cung cấp nguồn điện sạch hơn dịch vụ tiêu chuẩn của PG&E, với mức năng lượng tái tạo cao hơn 26% và chi phí cao hơn 8% so với PG&E, trung bình khoảng 3-4 đô-la mỗi tháng cho khách hàng là cư dân.

Dịch vụ GreenValue của SJCE có chi phí tương tự như PG&E nhưng bao gồm các lợi ích cho khách hàng như năng lượng sạch hơn, các chương trình cộng đồng, quyền kiểm soát của địa phương, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Dịch vụ cao cấp TotalGreen của SJCE cung cấp mức năng lượng tái tạo 100% và trung bình mỗi hộ cư dân sẽ phải trả thêm khoảng 4 đô la mỗi tháng so với dịch vụ GreenSource (tổng cộng là thêm khoảng 8 đô la mỗi tháng so với PG&E).

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị mức giá ổn định và cạnh tranh. Là một công ty hoạt động không vì lợi nhuận, chúng tôi duy trì chi phí hoạt động ở mức thấp bằng cách không áp dụng hình thức cổ đông và duy trì văn hóa có trách nhiệm với khách hàng của dịch vụ công. Thặng dư hoạt động được tái đầu tư vào cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ và biểu giá cạnh tranh.

Để biết thông tin về biểu giá chi tiết, vui lòng xem trang Biểu giá dân dụng và trang Biểu giá dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.

Không. PG&E phải cung cấp mức giá như nhau cho tất cả các khách hàng tại khu vực dịch vụ của họ.

Không. Chúng tôi làm việc chung với PG&E do đó quý vị chỉ nhận một hóa đơn từ PG&E mỗi tháng. Khác biệt duy nhất là quý vị sẽ thấy có một mục phát điện từ San José Clean Energy trên hóa đơn PG&E. SJCE tiến phí khi phát điện cho quý vị dùng. Khi quý vị bắt đầu được phát điện từ SJCE, thì chi phí phát điện trước đây cho PG&E thay vì cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính tiền truyền điện và cung cấp điện, cũng như chi phí điều quy và thực hiện chương trình, theo cùng mức giá họ luôn tính. Không có tính hai lần cho chi phí phát điện.

Hội Đồng cam kết cung cấp năng lượng sạch nhất với mức giá cạnh tranh nhất có thể được. Là cơ quan công cộng, nhiệm vụ của SJCE là phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả các cư dân và doanh nghiệp trong Thành Phố. Chúng tôi không có cổ đông cần phục vụ, điều này giúp chúng tôi giữ mức giá thấp hơn. Chúng tôi làm việc cho quý vị, khách hàng của chúng tôi.

Thành phố San José đề ra mức giá theo mục tiêu đã thỏa thuận của chương trình và chi phí của hợp đồng năng lượng trong thời gian này. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi bao gồm giá cả ổn định và phải chăng, do đó mức giá của quý vị sẽ luôn càng cạnh tranh với mức giá của PG&G càng tốt. Mức giá được lập ra, bàn thảo, đánh giá và chấp thuận tại những buổi họp công cộng, tại những buổi họp này công chúng được khuyến khích lên tiếng và cho ý kiến phản hồi.

Có CARE, FERA và Medical Baseline có sẵn cho các khách hàng của SJCE, cũng như các khách hàng PG&E, và giảm giá như nhau bất kể quý vị sử dụng dịch vụ nào. Khách hàng ghi danh vào SJCE tiếp tục tự động được giảm giá CARE, FERA, và Medical Baseline trong chi phí cung cấp của PG&E; không cần nộp đơn xin lại. Phải ghi danh hay gia hạn CARE, FERA, và Medical Baseline mới, thông qua trung tâm dịch vụ khách hàng hay mạng lưới của PG&E như thường lệ.

Khách hàng của SJCE đã đăng ký CARE hoặc FERA sẽ được tự động đăng ký vào SJ Cares và nhận được hàm lượng năng lượng tái tạo cao hơn (55%) với mức giá thấp nhất có thể của chúng tôi – bản chất là chúng tôi cung cấp năng lượng GreenSource với mức giá GreenValue.

Tìm hiểu thêm về các chương trình này trên trang Chương trình Giảm giá.

Không. SmartRate là chương trình chỉ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ phát điện của PG&E.

Tất cả các khoản phí và lệ phí của PG&E đều được tính vào quy trình thiết lập biểu giá của SJCE để về tổng quan, biểu giá trở nên cạnh tranh so với PG&E. PG&E tính phí Điều chỉnh Chênh lệch Phí điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) và Phụ phí Nhượng quyền Thương mại. Cả hai đều được tính toán dựa trên số kilowatt-giờ được sử dụng mỗi tháng. PCIA liên quan đến nhiều biến số và số liệu tính toán này được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC) giám sát. Mục đích là để đảm bảo rằng khách hàng của SJCE thanh toán khoản chênh lệch giữa số tiền mà PG&E đã thanh toán cho nguồn điện đã ký hợp đồng phục vụ họ trước khi họ chuyển sang SJCE và giá trị thị trường hiện tại của nguồn điện đó. PG&E đánh giá các khoản phí khác, chẳng hạn như lệ phí và thuế không thể bỏ qua, giống hệt nhau đối với khách hàng nhận dịch vụ phát điện từ SJCE hoặc PG&E.

Cho đến nay, CPUC vẫn chưa đặt ra ngày hết hạn cho thời gian PCIA có thể được tính phí cho khách hàng CCE. PCIA đang được tính toán lại như một phần của thủ tục CPUC hiện tại. Ngoài ra, các chương trình Năng Lượng theo Lựa Chọn cho Cộng Đồng (Community Choice Energy), gồm SJCE, đang vận động chung cho sự minh bạch hơn về cách tính các khoản phí này cũng như khuyến khích thị trường cải thiện việc tối ưu hóa các danh mục dịch vụ tiện ích và giảm chi phí cho tất cả khách hàng.

Biểu giá theo Time-of-Use (TOU) đưa ra mức giá điện khác nhau trong ngày dựa trên thời điểm sử dụng năng lượng. Nhu cầu sử dụng điện thường cao nhất vào buổi tối, còn được gọi là “giờ cao điểm” hoặc từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Đây là thời điểm đắt đỏ nhất để các công ty tiện ích mua điện. Mục tiêu của biểu giá TOU là phản ánh tốt hơn chi phí thực sự của việc mua năng lượng thông qua các mức giá cho khách hàng và khuyến khích khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn trong giờ cao điểm, khi nhu cầu tăng cao.

Vào năm 2015, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đã thông qua một loạt các thay đổi đối với cơ cấu biểu giá cho dân cư để điều chỉnh biểu giá cho phù hợp với chi phí thực tế của việc cung cấp dịch vụ điện. Một trong những thay đổi này yêu cầu các công ty tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư như PG&E phải tự động đăng ký (“chuyển đổi”) hầu hết khách hàng dân cư theo biểu giá TOU chậm nhất vào một ngày nhất định.

PG&E và SJCE sẽ chuyển đổi hầu hết khách hàng dân cư ở San José vào tháng 6 năm 2021.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.SanJoseCleanEnergy.org/vi/TOU.

Tất cả các khoản phí và lệ phí của PG&E đều được tính vào quy trình thiết lập biểu giá của SJCE để về tổng quan, biểu giá trở nên cạnh tranh so với PG&E. PG&E tính phí Điều chỉnh Chênh lệch Phí điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) và Phụ phí Nhượng quyền Thương mại. Cả hai đều được tính toán dựa trên số kilowatt-giờ được sử dụng mỗi tháng. PCIA liên quan đến nhiều biến số và số liệu tính toán này được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC) giám sát. Mục đích là để đảm bảo rằng khách hàng của SJCE thanh toán khoản chênh lệch giữa số tiền mà PG&E đã thanh toán cho nguồn điện đã ký hợp đồng phục vụ họ trước khi họ chuyển sang SJCE và giá trị thị trường hiện tại của nguồn điện đó. PG&E đánh giá các khoản phí khác, chẳng hạn như lệ phí và thuế không thể bỏ qua, giống hệt nhau đối với khách hàng nhận dịch vụ phát điện từ SJCE hoặc PG&E.

Cho đến nay, CPUC vẫn chưa đặt ra ngày hết hạn cho thời gian PCIA có thể được tính phí cho khách hàng CCE. PCIA đang được tính toán lại như một phần của thủ tục CPUC hiện tại. Ngoài ra, các chương trình Năng Lượng theo Lựa Chọn cho Cộng Đồng (Community Choice Energy), gồm SJCE, đang vận động chung cho sự minh bạch hơn về cách tính các khoản phí này cũng như khuyến khích thị trường cải thiện việc tối ưu hóa các danh mục dịch vụ tiện ích và giảm chi phí cho tất cả khách hàng.

 • Hãy thử cân nhắc thay đổi gói biểu giá của quý vị. Có hai loại chính: theo bậc và theo thời điểm sử dụng, còn gọi là time-of-use (TOU). Hiện tại, 94% các hộ gia đình tại San José đang sử dụng biểu giá theo bậc, áp dụng giá điện dựa trên mức sử dụng và giá sẽ tăng khi tăng mức sử dụng (bậc). Những khách hàng còn lại sử dụng các gói biểu giá theo time-of-use (TOU), trong đó giá điện được tính dựa trên thời điểm sử dụng.

  Hầu hết khách hàng (khoảng 75% khách hàng SJCE) sẽ tiết kiệm được khi sử dụng gói biểu giá TOU mà không cần thay đổi thói quen nào. Tuy nhiên, việc tiếp tục chuyển sang sử dụng điện ngoài các khung giờ giá cao điểm, nói cách khác là vào các khung giờ lưới điện sạch nhất và rẻ nhất, có thể giúp giảm chi phí hóa đơn tiền điện của quý vị nhiều hơn nữa.

  Là một phần của sáng kiến toàn tiểu bang nhằm đảm bảo độ ổn định của lưới điện và hỗ trợ nguồn năng lượng sạch, hầu hết khách hàng cư dân đang được chuyển sang biểu giá
  E-TOU-C (giá giờ cao điểm từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối mỗi ngày). Điều này có nghĩa là giá điện sẽ thấp hơn vào trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối. Khách hàng cư dân của SJCE sẽ chuyển sang biểu giá này vào tháng Sáu năm 2021. Để tìm hiểu thêm về quá trình chuyển đổi sắp tới bao gồm các lựa chọn và chính sách bảo vệ hóa đơn, hãy truy cập trang web về TOU.

  Gói biểu giá SJCE có các lựa chọn tương tự như PG&E. Quý vị có thể sử dụng công cụ So sánh Biểu giá của PG&E để xác định gói biểu giá tốt nhất cho quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin, so sánh mức sử dụng của mình theo các gói biểu giá khác nhau, và chọn một gói biểu giá mới tại trang pge.com; PG&E sẽ thông báo lựa chọn của quý vị cho chúng tôi.

  Hãy thử giảm mức sử dụng năng lượng của quý vị. Trang Hiệu quả Năng lượng có thể giúp quý vị tìm thấy các tài liệu và gợi ý miễn phí để giúp việc sinh hoạt trong nhà trở nên thoải mái và hiệu quả hơn.

  BayREN cung cấp bộ dụng cụ tiết kiệm năng lượng MIỄN PHÍ cho cư dân, bao gồm các sản phẩm như bóng đèn LED và ổ cắm điện tiên tiến. Quý vị chỉ cần điền vào một bản đánh giá sử dụng năng lượng tại nhà trực tuyến miễn phí để nhận bộ dụng cụ này.

   • Xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình giảm giá hóa đơn hay không. Các hộ gia đình thu nhập thấp có thể được giảm giá hóa đơn tiền điện thông qua các chương trình của tiểu bang.
  1. Biểu Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE): Giảm 30-35% cho giá điện
  2. Hỗ Trợ Biểu Giá Điện Gia Đình (FERA): Giảm 18%

  Các đơn đăng ký được xử lý thông qua PG&E, nhưng các chương trình giảm giá toàn phần cũng áp dụng cho khách hàng của SJCE. Tìm hiểu thêm về các chương trình giảm giá điện của tiểu bang.

Dịch vụ điện của quý vị luôn được chia thành hai phần: phát điện (nguồn điện) và cấp điện (phân phối đến nhà quý vị). Trước khi SJCE ra mắt vào tháng Hai năm 2019, mọi người chỉ có một lựa chọn cho các dịch vụ này: PG&E. Các dịch vụ này được kết hợp trong mục “chi phí sử dụng điện” trên hóa đơn.

Giờ đây, nguồn phát điện có thể được cung cấp bởi SJCE hoặc PG&E – tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Dịch vụ cấp điện chỉ được cung cấp bởi PG&E, vì vậy mọi người đều phải trả phí cấp điện cho PG&E, ngay cả khi họ chọn không tham gia dịch vụ của SJCE. Do đó bây giờ trên hóa đơn, phần phát điện và phần cấp điện của quý vị sẽ được chia thành các mục riêng biệt.

Có. Miễn là cư dân hội đủ các yêu cầu đủ điều kiện, họ có thể tham gia chương trình AMP. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.SanJoseCleanEnergy.org/vi/cac-chuong-trinh-giam-gia-dien.

SJCE chỉ cung cấp dịch vụ phát điện; chúng tôi không liên quan gì trong dịch vụ đo số điện. Chúng tôi không kiểm soát việc khách hàng có được Đồng Hồ Khôn Ngoan từ PG&E hay không. Nếu quý vị muốn không dùng Đồng Hồ Khôn Ngoan thì xin liên lạc trực tiếp với PG&E theo số 1-800-743-5000.

Có. Dịch vụ điện của quý vị có hai phần: phát điện (nguồn điện) và cấp điện (phân phối đến nhà quý vị). Phần phát điện ra được cung cấp bởi SJCE hoặc PG&E, trong khi chỉ PG&E mới cung cấp dịch vụ cấp điện. Vì vậy, mọi người đều trả phí cấp điện cho PG&E.

Là một khách hàng của SJCE, quý vị sẽ tiếp tục nhận được một hóa đơn thông qua PG&E. Nếu quý vị trước đó đã đăng ký thanh toán hóa đơn tự động, việc này vẫn sẽ tiếp tục với SJCE – quý vị không cần phải làm gì.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Năng Lượng Mặt Trời trên Mái Nhà và XE ĐIỆN

Có. Chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của SJCE dành cho năng lượng mặt trời và các hệ thống phát điện phân tán khác (gió, khí sinh học và pin nhiên liệu) tương tự như PG&E, nhưng đi kèm một vài lợi ích bổ sung.

Vào tháng Tư năm 2020, SJCE bắt đầu đăng ký cho các khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời của họ từ trước tháng Hai năm 2019. Tìm hiểu thêm về chương trình NEM và việc đăng ký.

SJCE là một trụ cột cốt lõi của Climate Smart San José, một chương trình lấy con người làm trung tâm, hướng tới xây dựng một thành phố cacbon thấp, giúp tăng đáng kể hiệu quả năng lượng và đầu tư của cộng đồng vào năng lượng tái tạo, giảm đáng kể lượng khí thải xe hơi, đồng thời thúc đẩy cuộc sống tốt hơn cho hôm nay và mai sau. Một phần của chương trình Climate Smart San José là mục tiêu biến chúng ta trở thành thành phố đầu tiên đạt mức 1GW phát điện mặt trời phân tán.

Chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của SJCE cũng giống như chương trình của PG&E, cùng với một vài quyền lợi bổ sung:

 • Lựa chọn thanh toán hóa đơn theo tháng hoặc theo năm
 • Mức giá Bù Trừ Tổng Điện Dư của SJCE cao hơn PG&E 25% đối với những khách hàng được xác định là đối tượng phát điện thuần hằng năm (thiết lập hằng năm; xem mức Bù Trừ Tổng Điện Dư hiện hành trên trang Điện Mặt Trời Trên Mái Nhà)
 • Dịch vụ của SJCE không ảnh hưởng đến chính sách giá hay tình trạng NEM kế thừa của quý vị và SJCE còn có ưu đãi đối với toàn bộ chính sách giá của PG&E
 • Lựa chọn nhận 100% năng lượng tái tạo với TotalGreen
  • Nếu quý vị là khách hàng TotalGreen, mức phí bảo hiểm bổ sung $0.01/kWh sẽ được áp dụng đối với trường hợp quý vị kéo điện năng từ lưới điện về cũng như sản xuất và tải điện trở lại lưới điện.

SJCE trì hoãn việc đăng ký khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà cho đến năm 2020 để đảm bảo rằng họ có thể đăng ký tham gia chương trình với sự gián đoạn tối thiểu giá trị NEM của họ và có thêm thời gian để làm quen với chương trình San José Clean Energy.

Khi một khách hàng thuộc chương trình Đo Tổng Năng Lượng (Net Energy Metering – NEM) cho năng lượng mặt trời được đăng ký vào chương trình Năng Lượng Cộng Đồng Lựa Chọn như SJCE, PG&E yêu cầu họ phải sao lưu tài khoản. Điều này có nghĩa là mọi khoản phí hiện tại phải được thanh toán cho PG&E và mọi khoản tín dụng NEM hiện tại đều bị loại trừ. Bởi vì điều này, hầu hết các chương trình Năng Lượng Cộng Đồng Lựa Chọn đều đăng ký khách hàng dùng năng lượng mặt trời theo thời gian biểu mở rộng với nhiều thời gian đăng ký.

Tìm hiểu thêm về việc đăng ký chương trình NEM của chúng tôi trên trang Điện Mặt Trời Trên Mái Nhà.

Đối với hầu hết khách hàng năng lượng mặt trời, sẽ không có gì khác biệt. Chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của SJCE giống như chương trình NEM của PG&E, giữ nguyên tỷ lệ hoàn vốn cho khách hàng từ việc đầu tư vào các hệ thống của họ:

 • SJCE cung cấp cho tất cả khách hàng tín dụng bán lẻ đầy đủ cho các chi phí phát điện của họ.
 • Các tín dụng NEM được cộng từ tháng này qua tháng khác, nhưng phải được sử dụng trước mỗi kỳ điều chỉnh.
 • Tín dụng NEM bù đắp cho các khoản phí tương tự.

Khi quý vị đăng ký làm khách hàng TotalGreen, quý vị đang giúp tăng thêm hàm lượng năng lượng tái tạo vào lưới điện. Khách hàng có thể đăng ký vào TotalGreen bất cứ lúc nào qua
biểu mẫu trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gọi 833-432-2454. Chi phí trung bình cho một gia đình sử dụng TotalGreen sẽ cao hơn chừng $3 mỗi tháng.

Là một khách hàng có nhu cầu về điện năng lượng mặt trời, chúng tôi tính phí bảo hiểm trả thêm đối với TotalGreen đối với trường hợp quý vị kéo điện năng từ lưới điện về cũng như sản xuất và tải điện trở lại lưới điện. Vì thế, phí bảo hiểm $0.01/kWh đối với TotalGreen áp dụng cho cả phí tiêu thụ và tín dụng NEM của quý vị. Tín dụng NEM thường được xuất tại các Thời Điểm Sử Dụng có giá trị nhiều hơn vì thế quý vị vẫn có thể giảm phí tiêu thụ về không trên hóa đơn ngay cả khi lượng điện sử dụng nhiều hơn lượng điện tạo ra.

Có. Nếu đăng ký với SJCE, quý vị tiếp tục duy trì trạng thái NEM 1.0 của mình. Các phí tiêu thụ bắt buộc phải trả mà khách hàng NEM 2.0 phải thanh toán khi được xem là phí phân phối điện trên một mặt hóa đơn của PG&E, vì thế SJCE áp dụng toàn bộ phí phát điện giống nhau cho cả khách hàng NEM 1.0 và NEM 2.0. Nếu sau đó quý vị quyết định hủy đăng ký và chỉ duy trì với PG&E, quý vị vẫn giữ được trạng thái NEM 1.0 của mình.

Có. SJCE chấp nhận tất cả các mức giá hiện hành do PG&E cung cấp và việc đăng ký vào chương trình Năng Lượng theo Lựa Chọn cho Cộng Đồng như SJCE không, dưới bất kỳ hình thức nào, ảnh hưởng đến tư cách hội đủ điều kiện của quý vị. Nếu sau đó quý vị quyết định từ chối và hoàn toàn tiếp tục với PG&E, quý vị sẽ giữ được mức giá E-6 của mình, mặc dù nó không còn được cung cấp cho khách hàng mới.

Khi quý vị đổi sang nhà phát điện SJCE hoặc quay trở lại PG&E, PG&E và SJCE đều sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ phí tiêu thụ và tín dụng cho tài khoản của quý vị (được biết đến là “điều chỉnh” (true-up)). Lần thanh toán này giải quyết số dư nợ đối với bất kỳ khoản phí tiêu thụ nào chưa thanh toán đến thời điểm hiện tại, hoặc thay vào đó, toàn bộ điểm phát điện vượt quá sẽ bị
xóa bỏ.

Khi quý vị đã đăng ký dịch vụ SJCE, quý vị sẽ có hai ngày điều chỉnh: một ngày với PG&E, vẫn là nhà cung cấp dịch vụ cấp điện, và một ngày với SJCE, là nhà cung cấp dịch vụ phát điện mới của quý vị.

Ngày điều chỉnh của PG&E sẽ là ngày quý vị đăng ký với SJCE. Vào ngày đó, các khoản phí và điểm phát điện tổng của quý vị cho việc cấp điện và các khoản phí bắt buộc phải trả sẽ được quyết toán.

Ngày điều chỉnh của SJCE sẽ là ngày tính hóa đơn tháng Tư của quý vị, khi các khoản phí và điểm phát điện tổng của quý vị cho việc phát điện sẽ được quyết toán. Đối với những khách hàng mới, kỳ điều chỉnh hằng năm cho năm đầu tiên tham gia sẽ gồm khoảng thời gian bắt đầu từ ngày khách hàng bắt đầu dịch vụ SJCE vào ngày thanh toán tháng Tư của khách hàng. Trong các trường hợp khách hàng mới sử dụng dịch vụ của SJCE ít hơn 10 chu kỳ thanh toán của kỳ điều chỉnh hằng năm đầu tiên, thì kỳ điều chỉnh hằng năm sẽ được kéo dài thêm đến ngày thanh toán hóa đơn Tháng Tư tiếp theo.

Có. Các khách hàng NEM là cư dân có nhu cầu về điện năng lượng mặt trời của SJCE mặc định nhận được các báo cáo năng lượng hằng tháng và từng hóa đơn điều chỉnh hằng năm nhưng họ cũng có thể chọn nhận hóa đơn thực tế hằng tháng. Các khách hàng chọn nhận hóa đơn theo tháng vẫn không được cộng dồn số điểm NEM giữa các thời hạn điều chỉnh dài
12 tháng nhưng có thể thanh toán các phí phát điện được tích lũy hằng tháng.

Việc lập hóa đơn hằng tháng sẽ chỉ áp dụng cho các phí phát điện của SJCE và PG&E vẫn sẽ sử dụng hóa đơn điều chỉnh hằng năm đối với toàn bộ phí phân phối điện. Khách hàng phải tham khảo ý kiến của công ty cung cấp năng lượng mặt trời trước khi chọn lập hóa đơn hằng tháng vì theo một hệ thống lập hóa đơn hằng tháng, khách hàng có thể trả các phí tiêu thụ lẽ ra có khả năng bù đắp được bằng số điểm NEM vào cuối năm.

Một trong những cách quan trọng nhất mà SJCE sẽ hỗ trợ năng lượng mặt trời địa phương là thông qua các chương trình và ưu đãi sắp tới. Các chương trình Năng Lượng theo Lựa Chọn cho Cộng Đồng khác đã giúp thúc đẩy sự phát triển của xe điện, sạc xe điện, lưu trữ pin và điện khí hóa tòa nhà. Chúng ta càng triệt để điện khí hóa và khử cacbon cho nền kinh tế, thì năng lượng mặt trời sẽ càng có giá trị kinh tế. Nếu quý vị quan tâm đến các chương trình và ưu đãi đang được SJCE phát triển và triển khai, vui lòng theo dõi Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng. Ủy Ban này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ưu tiên và thiết kế các chương trình SJCE.

Khách hàng có xe chạy bằng điện đều có thể được hưởng các mức giá sạc đặc biệt. Nếu quý vị sẵn sàng đăng ký vào chính sách về mức giá sạc dành cho Xe Chạy Bằng Điện (EV) của PG&E, SJCE vẫn tiếp tục áp dụng các mức giá này một khi quý vị đã đăng ký. PG&E lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản của khách hàng vì thế tất cả những lựa chọn thay đổi mức giá vẫn được thực hiện thông qua PG&E. Nếu quý vị muốn đăng ký một mức giá cho Xe Chạy Bằng Điện của mình, liên hệ qua đường dây hỗ trợ khách hàng của PG&E. PG&E sẽ thông báo cho chúng tôi biết mức giá mà quý vị lựa chọn.

Tham khảo Mức Giá Dịch vụ cho Cư Dân về các mức giá sạc vào giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm dành cho EV.

Chúng tôi đưa ra các mức giá này nhằm khuyến khích khách hàng sạc vào những khoảng thời gian có nhu cầu thấp vì khi đó khách hàng sẽ được lợi nhờ mức giá rẻ hơn. Quanh năm, việc sạc pin nên được giảm thiểu trong giờ cao điểm vì khi đó giá điện sẽ đắt hơn.

Vào ngày 1 tháng Bảy năm 2019, PG&E ngưng mức giá EV-A của họ và cung cấp gói giá mới, EV-2. Giờ cao điểm bắt đầu từ 4:00 chiều đến 9:00 tối thay vì 2:00 chiều đến 9:00 tối.

Vào tháng 11 năm 2019, tất cả các khách hàng EV-A đã được chuyển sang mức giá mới,
ngoại trừ các khách hàng đo tổng năng lượng mặt trời (NEM) đủ điều kiện được xử lý ở mức cao, là những người có thể từ chối chuyển sang EV-2. Ngoài ra, khách hàng EV-B có công tơ riêng cho ổ cắm sạc EV đã không được tự động chuyển sang EV-2.

SJCE bắt đầu đưa ra mức giá tương tự cho EV-2 vào tháng 7 năm 2019 với các khoảng thời gian sử dụng. SJCE cũng đã phản ánh quá trình chuyển đổi của PG&E từ EV sang EV-2 vào tháng 11 năm 2019.

Nếu quý vị đã chọn đăng ký cho mức giá EV2-A thông qua PG&E trước kỳ chuyển đổi vào tháng Mười Một, quý vị đã được tự động chuyển đổi sang mức giá phát điện EV-2 của SJCE.

Vào ngày 1 tháng Bảy năm 2019, PG&E ngưng mức giá EV-A của họ và cung cấp gói biểu giá mới, EV-2. SJCE đưa ra mức giá tương tự cho EV-2 kèm theo các khoảng thời gian sử dụng.

Hai nhóm khách hàng đã không phải chuyển đổi sang EV-2:

 • Các khách hàng EV-B có công tơ riêng cho ổ cắm sạc EV của họ.
 • Các khách hàng thuộc chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) hội đủ điều kiện được xử lý ở mức cao có thể từ chối chuyển sang EV-2.

Tất cả các khách hàng EV-A khác đã được chuyển sang mức giá mới vào tháng 11 năm 2019. SJCE đã phản ánh quá trình chuyển đổi của PG&E từ EV sang EV-2 vào tháng 11 năm 2019. Khách hàng không phải làm bất cứ điều gì.

Nếu quý vị đã chọn đăng ký cho mức giá EV2-A thông qua PG&E trước kỳ chuyển đổi vào tháng Mười Một, quý vị đã được tự động chuyển đổi sang mức giá phát điện EV-2 của SJCE.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Các Khách Hàng Thương Mại

Trương mục khách hàng Direct Access (DA) sẽ không tự động được ghi danh với SJCE. Các khách hàng DA trong khu vực dịch vụ sẽ dùng nơi cung cấp DA hiện tại, trừ khi quý vị muốn đổi nơi cung cấp và ghi danh vào dịch vụ phát điện của SJCE.

Biểu giá thương mại của SJCE “tương đương” với biểu giá của PG&E, và áp dụng chỉ cho chi phí liên quan đến phát điện. Chẳng hạn như SJCE giữ biểu giá tương đương cho tất cả biểu gia thương mại hiện tại (thí dụ như A-1, A-10, E-19) do PG&E cung cấp. Điều này bao gồm biểu gia thời gian sử dụng và NEM.

Biểu giá của SJCE chỉ mô tả chi phí liên quan đến phát điện. Theo luật, chi phí cung cấp của PG&E vẫn như cũ, dù quý vị được dịch vụ phát điện từ SJCE hay PG&E

Có, nhưng chỉ một ít. Các khách hàng năng lượng thương mại thường trả theo biểu giá có chi phí theo nhu cầu. Đây là những chi phí phức tạp, liên quan đến phát, phân phối và truyền điện. Chi phí nhu cầu dựa theo nhu cầu kW hàng tháng cao điểm cho khoảng thời gian đã biết. Phần phân phối và truyền điện của chi phí nhu cầu vẫn là từ PG&E, bởi vì có trên biểu giá hiện tại của PG&E.

Là một phần trong chính sách áp dụng một thay đổi lớn đối với các khoảng Thời Gian
Sử Dụng, PG&E sẽ ngừng Chương Trình Biểu Giá Ngày Cao Điểm trong tương lai gần.
SJCE hiện đang đánh giá các chương trình đáp ứng nhu cầu về điện của riêng chúng tôi.
Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu thí điểm hoặc lo
ngại về việc tổn thất do ngừng áp dụng chương trình Biểu Giá Ngày Cao Điểm, vui lòng liên hệ info@sanjosecleanenergy.org và đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi sẽ liên lạc
với quý vị.

Quý vị vẫn có thể có cùng biểu giá, bao gồm cả các biểu giá đã bị ngưng như E-6, bất kể việc chuyển đi hay quay lại dịch vụ SJCE. Chỉ có một vài biểu giá không dành cho khách hàng của SJCE, chẳng hạn như SmartRate và Giá Ngày Cao Điểm.

Ngắt điện an toàn công cộng PG&E

Trong các sự kiện Tắt Nguồn An Toàn Công Cộng (PSPS), PG&E có thể tắt nguồn đối với các đường dây phân phối và truyền tải của họ (còn được gọi là quá trình khử năng lượng/cắt điện) để ngăn chặn thiết bị của họ làm bộc phát một cơn cháy rừng. Việc mất điện có thể duy trì trong vòng 7 ngày.

Vào tháng Năm năm 2019, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, hay CPUC) cho phép Công ty PG&E toàn quyền quyết định có nên kích hoạt các sự kiện PSPS hay không, mặc dù PG&E được chỉ đạo làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan để thông báo trước về khả năng cắt điện và trong khi xảy ra sự kiện PSPS. Điều này có nghĩa là Thành phố San José hoặc các cơ quan chính quyền khác không thể ngăn chặn sự kiện PSPS xảy ra.

PG&E sẽ sử dụng một số yếu tố để xác định xem có nên kích hoạt một sự kiện PSPS hay không, bao gồm các điều kiện thời tiết như hơi nóng/nhiệt độ, gió và độ ẩm thấp. Ủy ban CPUC đã xác định các khu vực xung quanh Thành phố San José là mối đe dọa hỏa hoạn cao, với một số khu vực là mối đe dọa hỏa hoạn cực độ.

Vì tất cả mọi người ở Thành phố San José đều là khách hàng của PG&E trong lưới điện, bất kỳ ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS của PG&E, nếu nguồn điện bị tắt trong khu vực của quý vị.

Cơ quan San José Clean Energy chỉ cung cấp dịch vụ phát điện, trong khi PG&E cung cấp dịch vụ phân phối điện năng và sở hữu, vận hành cũng như duy trì tất cả các cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối.

Nếu PG&E tắt nguồn đối với một trong các đường truyền của họ, khu vực South Bay có thể bị ảnh hưởng. Đường truyền và phân phối của PG&E đi qua các khu vực xung quanh Thành phố San José được CPUC xác định là mối đe dọa hỏa hoạn cao, với một số khu vực là mối đe dọa hỏa hoạn cực độ.

Không. Vào tháng 5 năm 2019, Ủy ban Tiện ích Công cộng Tiểu bang California đã cho PG&E toàn quyền quyết định có nên kích hoạt các sự kiện PSPS hay không. Điều này có nghĩa là Thành phố San José hoặc các cơ quan chính quyền khác không thể ngăn chặn sự kiện PSPS xảy ra.

Nếu có thể, PG&E đã cho biết họ sẽ cảnh báo khách hàng trước 48 và 24 giờ thông qua hình thức email, cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Điều quan trọng là đảm bảo thông tin liên lạc của quý vị với nhật. Truy cập trang mạng  www.pge.com/psps để cập nhật các thông tin này.

Ngay sau khi có thông tin PSPS từ PG&E, Thành phố San José cũng sẽ thông báo cho người dân và doanh nghiệp thông qua các kênh Nextdoor, Twitter, Facebook và thông báo cảnh báo tới các thiết bị di động và email.

Gọi số 1-866-743-6589 hoặc truy cập trang mạng  www.pge.com/psps để cập nhật thông tin liên lạc của quý vị hoặc tạo một hồ sơ trực tuyến.

PG&E ước tính các sự kiện PSPS có thể kéo dài 7 ngày.
Nếu PG&E tắt nguồn đối với một trong các đường truyền của họ, việc mất nguồn có thể duy trì lâu hơn và khu vực South Bay có thể bị ảnh hưởng.

PG&E dự đoán rằng các sự kiện PSPS có thể xảy ra vài lần mỗi năm trong khu vực dịch vụ của mình, nhưng không thể dự đoán khi nào và khu vực nào sẽ xảy ra sự kiện này.

Từ trang mạng của Công ty PG&E  www.pge.com/psps:

Trước tiên, hãy đảm bảo thông tin liên hệ của quý vị với PG&E đã được cập nhật để quý vị có thể nhận được thông báo trước (nếu có thể) về sự kiện PSPS. Truy cập trang mạng www.pge.com/psps để cập nhật các thông tin này.

Thứ hai, tạo một kế hoạch khẩn cấp, chuẩn bị cho nhu cầu của tất cả thành viên gia đình cho việc tắt điện nhiều ngày, bao gồm:
 • Xác định các phương thức sạc dự phòng cho điện thoại và giữ các bản in các số điện thoại khẩn cấp
 • Lập kế hoạch cho bất kỳ nhu cầu y tế như thuốc cần được trữ lạnh hoặc các thiết bị cần cấp nguồn
 • Biết cách tự mở cửa nhà để xe của quý vị
 • Đảm bảo mọi máy phát điện dự phòng sẵn sàng hoạt động một cách an toàn

Cuối cùng, PG&E có toàn quyền đánh giá thông tin theo thời gian thực và trên cơ sở để xác định xem có nên kích hoạt sự kiện PSPS hay không. PG&E cho biết các yếu tố này có thể bao gồm: báo hiệu cờ đỏ (sự kiện thời tiết có thể dẫn đến hành vi hỏa hoạn cực độ), độ ẩm thấp, dự báo sức gió duy trì trên 25 dặm/giờ, gió giật vượt quá mức 45 dặm/giờ và tình trạng nhiên liệu khô.

Nếu PG&E cắt điện trên một đường dây, tất cả các khách hàng nhận được điện từ đường dây đó sẽ bị ảnh hưởng.

PG&E đã cho biết rằng họ sẽ thông báo cho khách hàng chương trình Y tế Căn bản dựa trên phương thức liên hệ ưa thích của họ trước khi có một sự kiện PSPS. PG&E cho biết nếu họ không nói chuyện trực tiếp được với quý vị hoặc thành viên gia đình hoặc chưa nhận được xác nhận về email hoặc tin nhắn mà họ gửi, tiếp theo họ sẽ gọi điện thoại liên lạc. Nếu một cuộc gọi điện thoại không thành công, PG&E cam kết họ sẽ cố gắng thông báo trực tiếp cho quý vị theo địa chỉ của quý vị.

Trên trang mạng của mình (www.pge.com/psps), PG&E yêu cầu tất cả khách hàng, bao gồm cả khách hàng chương trình Y tế Căn bản, phải cung cấp một kế hoạch khẩn cấp.

PG&E đã chỉ ra rằng họ có thể mở các Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng trong sự kiện PSPS để cung cấp thông tin, nước và sạc pin các thiết bị nhỏ. PG&E đã cho biết đây sẽ không phải là một nơi trú ẩn hoặc trung tâm giải nhiệt.

Hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị có thể sẽ KHÔNG sản xuất điện trong sự kiện PSPS, trừ khi quý vị có trang bị bộ biến tần hoặc bộ lưu trữ pin đặc biệt. Điều này là do các quy tắc đối với tiện ích bắt buộc trong trường hợp mất điện, các mảng năng lượng mặt trời phải tự động tắt để đảm bảo an toàn cho đội sửa chữa. Trong thời gian mất điện, cơ quan tiện ích điện sẽ cử các đội để sửa chữa đường dây điện; một dãy tấm năng lượng mặt trời có khả năng sẽ rò rỉ điện ra các đường đây trong lưới và gây nguy hiểm cho họ.

San Jose Clean Energy | © 2021 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.

NEW! Want to receive monthly texts from San José Clean Energy with program updates and energy saving tips? Text CLEAN to (833) 415-2329 to sign up today.