Tổng Quát

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sử dụng điện dân dụng và thương mại năng lượng sạch hơn từ các nguồn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện với biểu giá cạnh tranh.

Không. PG&E phải cung cấp mức giá như nhau cho tất cả các khách hàng tại khu vực dịch vụ của họ.

Không. Chúng tôi làm việc chung với PG&E do đó quý vị chỉ nhận một hóa đơn từ PG&E mỗi tháng. Khác biệt duy nhất là quý vị sẽ thấy có một mục phát điện từ San José Clean Energy trên hóa đơn PG&E. SJCE tiến phí khi phát điện cho quý vị dùng. Khi quý vị bắt đầu được phát điện từ SJCE, thì chi phí phát điện trước đây cho PG&E thay vì cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính tiền truyền điện và cung cấp điện, cũng như chi phí điều quy và thực hiện chương trình, theo cùng mức giá họ luôn tính. Không có tính hai lần cho chi phí phát điện.

Thành phố San José đề ra mức giá theo mục tiêu đã thỏa thuận của chương trình và chi phí của hợp đồng năng lượng trong thời gian này. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi bao gồm giá cả ổn định và phải chăng, do đó mức giá của quý vị sẽ luôn càng cạnh tranh với mức giá của PG&G càng tốt. Mức giá được lập ra, bàn thảo, đánh giá và chấp thuận tại những buổi họp công cộng, tại những buổi họp này công chúng được khuyến khích lên tiếng và cho ý kiến phản hồi.

Hội Đồng cam kết cung cấp năng lượng sạch nhất với mức giá cạnh tranh nhất có thể được. Giá điện sẽ không dao động. Là cơ quan công cộng, nhiệm vụ của SJCE là phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả các cư dân và doanh nghiệp trong Thành Phố. Chúng tôi không có cổ đông cần phục vụ, điều này giúp chúng tôi giữ mức giá thấp hơn. Chúng tôi làm việc cho quý vị, khách hàng của chúng tôi.

Có CARE, FERA và Medical Baseline có sẵn cho các khách hàng của SJCE, cũng như các khách hàng PG&E, và giảm giá như nhau bất kể quý vị sử dụng dịch vụ nào. Khách hàng ghi danh vào SJCE tiếp tục tự động được giảm giá CARE, FERA, và Medical Baseline trong chi phí cung cấp của PG&E; không cần nộp đơn xin lại. Phải ghi danh hay gia hạn CARE, FERA, và Medical Baseline mới, thông qua trung tâm dịch vụ khách hàng hay mạng lưới của PG&E như thường lệ.

Là một công ty hoạt động không vì lợi nhuận, chúng tôi duy trì chi phí hoạt động ở mức thấp bằng cách không có cổ đông và duy trì văn hóa dịch vụ công về trách nhiệm với khách hàng.

Có Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California cho phép PG&E thâu thập lệ phí (gọi là lệ phí hàng hóa công cộng) từ tất cả các khách hàng để tài trợ cho các chương trình khuyến khích tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. PG&E vẫn sẽ thâu thập những lệ phí này và khách hàng của SJCE có thể được tiền khuyến khích và dịch vụ này.

Tất cả lệ phí và chi phí được tính vào tiến trình định mức giá của SJCE để tổng cộng, khách hàng vẫn tiết kiệm được tiền so với mức giá của PG&E. PG&E tính lệ phí Điều Chỉnh Chênh Lệch Phí Điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) cho khách hàng của SJCE, đôi khi còn gọi là “lệ phí thoát” và Phụ Phí Hàng Hóa. Cả hai được tính dựa theo số kW giờ sử dụng mỗi tháng. PCIA bảo đảm rằng khách hàng của SJCE trả sự chênh lệch giữa những gì PG&E trả cho lượng điện ký hợp đồng để phục vụ họ trước khi họ đổi sang SJCE, và giá thị trường hiện tại cho lượng điện này. Đối với phần lớn khách hàng của SJCE, PCIA tính theo hiện tại là hai hoặc ba xu mỗi kW giờ, tùy theo khi nào quý vị chuyển đổi và quý vị là khách hàng tư gia hay thương mại. PG&E ước định những lệ phí khác như lệ phí không bỏ qua và thuế giống y như cho các khách hành được dịch vụ phát điện từ SJCE hay PG&E.

 • Try reducing your energy usage.
 • Consider changing your rate plan. There are two main types: tiered and time-of-use (TOU). 94% of San José homes are on tiered plans, where the price of electricity is based on how much is used. The remainder are on time-of-use (TOU) plans, where the price of electricity is based on when it’s used. About 75% of San José residents save money on TOU plans compared to tiered plans. SJCE rate plan options mirror PG&E’s. You can learn more, compare your usage on different plans, and choose a new rate plan at pge.com; PG&E will communicate your selection to us.
 • BayRen offers FREE energy saving kits to residents, which include products like LED light bulbs and advanced power strips. Just take a free online home energy evaluation to receive your kit.

Low-income households can receive discounts on their electricity bills through state programs.

 1. California Alternate Rates for Energy (CARE): 30-35% discount
 2. Family Electric Rate Assistance (FERA): 18% discount

Applications are handled through PG&E, but the full discounts also apply to SJCE customers. Learn more about state electricity discount programs.

You can view SJCE rates and compare them to PG&E’s on our rates page.

Your electricity service has always been split into two parts: generation (the source of the electricity) and delivery (how that gets to your home). Before SJCE launched in February 2019, everyone had just one choice for these services: PG&E. These services were bundled together under one “electric charges” line item on your bill.

Now, generation is provided by SJCE or PG&E. Delivery is provided only by PG&E, so everyone pays the PG&E delivery charge, even if they’ve opted out of SJCE. And now on your bill, generation and delivery are split into separate line items.

SJCE chỉ cung cấp dịch vụ phát điện; chúng tôi không liên quan gì trong dịch vụ đo số điện. Chúng tôi không kiểm soát việc khách hàng có được Đồng Hồ Khôn Ngoan từ PG&E hay không. Nếu quý vị muốn không dùng Đồng Hồ Khôn Ngoan thì xin liên lạc trực tiếp với PG&E theo số 1-800-743-5000.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Ngắt điện an toàn công cộng PG&E

Trong các sự kiện Tắt Nguồn An Toàn Công Cộng (PSPS), PG&E có thể tắt nguồn đối với các đường dây phân phối và truyền tải của họ (còn được gọi là quá trình khử năng lượng/cắt điện) để ngăn chặn thiết bị của họ làm bộc phát một cơn cháy rừng. Việc mất điện có thể duy trì trong vòng 7 ngày.

Vào tháng Năm năm 2019, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, hay CPUC) cho phép Công ty PG&E toàn quyền quyết định có nên kích hoạt các sự kiện PSPS hay không, mặc dù PG&E được chỉ đạo làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan để thông báo trước về khả năng cắt điện và trong khi xảy ra sự kiện PSPS. Điều này có nghĩa là Thành phố San José hoặc các cơ quan chính quyền khác không thể ngăn chặn sự kiện PSPS xảy ra.

PG&E sẽ sử dụng một số yếu tố để xác định xem có nên kích hoạt một sự kiện PSPS hay không, bao gồm các điều kiện thời tiết như hơi nóng/nhiệt độ, gió và độ ẩm thấp. Ủy ban CPUC đã xác định các khu vực xung quanh Thành phố San José là mối đe dọa hỏa hoạn cao, với một số khu vực là mối đe dọa hỏa hoạn cực độ.

Vì tất cả mọi người ở Thành phố San José đều là khách hàng của PG&E trong lưới điện, bất kỳ ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS của PG&E, nếu nguồn điện bị tắt trong khu vực của quý vị.

Cơ quan San José Clean Energy chỉ cung cấp dịch vụ phát điện, trong khi PG&E cung cấp dịch vụ phân phối điện năng và sở hữu, vận hành cũng như duy trì tất cả các cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối.

Nếu PG&E tắt nguồn đối với một trong các đường truyền của họ, khu vực South Bay có thể bị ảnh hưởng. Đường truyền và phân phối của PG&E đi qua các khu vực xung quanh Thành phố San José được CPUC xác định là mối đe dọa hỏa hoạn cao, với một số khu vực là mối đe dọa hỏa hoạn cực độ.

Không. Vào tháng 5 năm 2019, Ủy ban Tiện ích Công cộng Tiểu bang California đã cho PG&E toàn quyền quyết định có nên kích hoạt các sự kiện PSPS hay không. Điều này có nghĩa là Thành phố San José hoặc các cơ quan chính quyền khác không thể ngăn chặn sự kiện PSPS xảy ra.

Nếu có thể, PG&E đã cho biết họ sẽ cảnh báo khách hàng trước 48 và 24 giờ thông qua hình thức email, cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Điều quan trọng là đảm bảo thông tin liên lạc của quý vị với nhật. Truy cập trang mạng  www.pge.com/psps để cập nhật các thông tin này.

Ngay sau khi có thông tin PSPS từ PG&E, Thành phố San José cũng sẽ thông báo cho người dân và doanh nghiệp thông qua các kênh Nextdoor, Twitter, Facebook và thông báo cảnh báo tới các thiết bị di động và email.

Gọi số 1-866-743-6589 hoặc truy cập trang mạng  www.pge.com/psps để cập nhật thông tin liên lạc của quý vị hoặc tạo một hồ sơ trực tuyến.

PG&E ước tính các sự kiện PSPS có thể kéo dài 7 ngày.
Nếu PG&E tắt nguồn đối với một trong các đường truyền của họ, việc mất nguồn có thể duy trì lâu hơn và khu vực South Bay có thể bị ảnh hưởng.

PG&E dự đoán rằng các sự kiện PSPS có thể xảy ra vài lần mỗi năm trong khu vực dịch vụ của mình, nhưng không thể dự đoán khi nào và khu vực nào sẽ xảy ra sự kiện này.

Từ trang mạng của Công ty PG&E  www.pge.com/psps:

Trước tiên, hãy đảm bảo thông tin liên hệ của quý vị với PG&E đã được cập nhật để quý vị có thể nhận được thông báo trước (nếu có thể) về sự kiện PSPS. Truy cập trang mạng www.pge.com/psps để cập nhật các thông tin này.

Thứ hai, tạo một kế hoạch khẩn cấp, chuẩn bị cho nhu cầu của tất cả thành viên gia đình cho việc tắt điện nhiều ngày, bao gồm:
 • Xác định các phương thức sạc dự phòng cho điện thoại và giữ các bản in các số điện thoại khẩn cấp
 • Lập kế hoạch cho bất kỳ nhu cầu y tế như thuốc cần được trữ lạnh hoặc các thiết bị cần cấp nguồn
 • Biết cách tự mở cửa nhà để xe của quý vị
 • Đảm bảo mọi máy phát điện dự phòng sẵn sàng hoạt động một cách an toàn

Cuối cùng, PG&E có toàn quyền đánh giá thông tin theo thời gian thực và trên cơ sở để xác định xem có nên kích hoạt sự kiện PSPS hay không. PG&E cho biết các yếu tố này có thể bao gồm: báo hiệu cờ đỏ (sự kiện thời tiết có thể dẫn đến hành vi hỏa hoạn cực độ), độ ẩm thấp, dự báo sức gió duy trì trên 25 dặm/giờ, gió giật vượt quá mức 45 dặm/giờ và tình trạng nhiên liệu khô.

Nếu PG&E cắt điện trên một đường dây, tất cả các khách hàng nhận được điện từ đường dây đó sẽ bị ảnh hưởng.

PG&E đã cho biết rằng họ sẽ thông báo cho khách hàng chương trình Y tế Căn bản dựa trên phương thức liên hệ ưa thích của họ trước khi có một sự kiện PSPS. PG&E cho biết nếu họ không nói chuyện trực tiếp được với quý vị hoặc thành viên gia đình hoặc chưa nhận được xác nhận về email hoặc tin nhắn mà họ gửi, tiếp theo họ sẽ gọi điện thoại liên lạc. Nếu một cuộc gọi điện thoại không thành công, PG&E cam kết họ sẽ cố gắng thông báo trực tiếp cho quý vị theo địa chỉ của quý vị.

Trên trang mạng của mình (www.pge.com/psps), PG&E yêu cầu tất cả khách hàng, bao gồm cả khách hàng chương trình Y tế Căn bản, phải cung cấp một kế hoạch khẩn cấp.

PG&E đã chỉ ra rằng họ có thể mở các Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng trong sự kiện PSPS để cung cấp thông tin, nước và sạc pin các thiết bị nhỏ. PG&E đã cho biết đây sẽ không phải là một nơi trú ẩn hoặc trung tâm giải nhiệt.

Hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị có thể sẽ KHÔNG sản xuất điện trong sự kiện PSPS, trừ khi quý vị có trang bị bộ biến tần hoặc bộ lưu trữ pin đặc biệt. Điều này là do các quy tắc đối với tiện ích bắt buộc trong trường hợp mất điện, các mảng năng lượng mặt trời phải tự động tắt để đảm bảo an toàn cho đội sửa chữa. Trong thời gian mất điện, cơ quan tiện ích điện sẽ cử các đội để sửa chữa đường dây điện; một dãy tấm năng lượng mặt trời có khả năng sẽ rò rỉ điện ra các đường đây trong lưới và gây nguy hiểm cho họ.

Các Lựa Chọn Năng Lượng

San José Clean Energy mua nguồn năng lượng từ rất nhiều nhà cung cấp. Các nguồn năng lượng tái tạo và không có GHG (Khí Thải Nhà Kính) bao gồm Gió, Mặt Trời và Địa Nhiệt tại California; Gió tại Colorado và Thủy Điện từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Như các nhà cung cấp điện khác tại California, chúng tôi sẽ báo cáo tỷ lệ phần trăm của từng công nghệ tái tạo đủ điều kiện lên Hội Đồng Năng Lượng California hàng năm dưới hình thức nhãn năng lượng. Điều này sẽ được triển khai lần đầu tiên sau mùa hè này và Nhãn Năng Lượng sẽ được đăng lên trang web của CEC cũng như tại đây.

Quý vị có thể nâng cấp lên TotalGreen, dịch vụ phát điện phẩm chất cao, 100% tái tạo, 100% không cacbon của SJCE. Quý vị có thể nâng cấp bất cứ lúc nào! Chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454, chuẩn bị sẵn thông tin trương mục PG&E trong tay.

Quý vị có thể nâng cấp lên TotalGreen, bất cứ khi nào quý vị muốn. Và nếu sản phẩm này không phù hợp thì quý vị có thể chuyển trở lại GreenSource miễn phí (có hiệu lực ba tháng kể từ ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp). Với cả hai dịch vụ, quý vị có thể quyết định hoàn toàn ở lại với PG&E; xin xem Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Ghi Danh và Không Tham Gia

Luật tiểu bang quy định rằng khi bắt đầu cung cấp dịch vụ thì chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng bằng văn bản tối thiểu bốn lần. Chúng tôi sẽ bắt đầu liên lạc hai tháng trước khi dịch vụ bắt đầu và trong hai tháng sau đó.

Rất tiếc là không được. Quý vị chỉ có thể tham gia nếu địa chỉ tư gia hay doanh nghiệp nằm trong Thành Phố San José. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng khác tại khu vực Vịnh đang hay sẽ sớm được chương trình Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (Community Choice Aggregation, hay CCA) phục vụ; xem mạng lưới của cộng đồng quý vị.

Trước đây, PG&E là nơi cung cấp điện mặc định cho phần lớn khách hàng tại San José. Khi các nhà lập pháp tiểu bang thông qua luật Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng của California thì tình trạng nơi cung cấp mặc định được chuyển từ PG&E sang chương trình lựa chọn cộng đồng như SJCE, nếu sẵn chương trình. Đây là sự thật trong khắp tiểu bang.

Luật phát CCA của California đòi hỏi SJCE là nơi cung cấp phát điện mặc định cho khách hàng trong khu vực dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi hoạt động như là chương trình “không tham gia”. Lựa chọn của khách hàng là điều rất quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi gởi bốn thông báo bằng văn bản cho khách hàng—hai thông báo trước và hai thông báo sau khi ghi danh—để quý vị có thể chọn nguồn điện của mình từ đâu, và biết tiền của quý vị được chi xài ra sao.

Quý vị có thể không tham gia bắt đầu vào tháng Giêng, 2019, đây là khi PG&E cung cấp thông tin trương mục của quý vị để chúng tôi bắt đầu chuyển đổi. Nếu đã nhận thông báo ghi danh thì quý vị có thể không tham gia. Dù chúng tôi không muốn mất khách hàng như quý vị nhưng quý vị luôn có lựa chọn không tham gia. Quý vị có thể không tham gia theo cách trực tuyến hay gọi số 833-432-2454.

Không phải trả chi phí khi không tham gia SJCE trước khi dịch vụ bắt đầu hay trong vòng 180 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ. Các khách hàng PG&E hiện tại sẽ nhận thông báo trước khi dịch vụ mới bắt đầu. Sau 180 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ, thì SJCE sẽ tính lệ phí hành chánh một lần để chuyển đổi; xin xem Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Nếu không tham gia trước khi bắt đầu dịch vụ SJCE hay trong vòng 180 ngày đầu tiên kể từ khi sử dụng dịch vụ thì quý vị có thể trở lại miễn phí, vào bất cứ lúc nào. Các khách hàng không tham gia sau 180 ngày sử dụng dịch vụ đầu tiên với SJCE thì sẽ bị quy định của California nghiêm cấm trở lại SJCE trong một năm.

Mức Giá và Tính Tiền

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị biểu giá ổn định và cạnh tranh, đồng thời giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể cho mọi khách hàng của mình. Là cơ quan chính phủ, chúng tôi không cần phải trả cổ tức cho các cổ đông hoặc các khoản thuế nên chi phí hoạt động luôn giữ ở mức thấp. Thặng dư hoạt động được tái đầu tư vào cộng đồng thông qua các biểu giá và chương trình cạnh tranh.

Không. PG&E phải cung cấp mức giá như nhau cho tất cả các khách hàng tại khu vực dịch vụ của họ.

Không. Chúng tôi làm việc chung với PG&E do đó quý vị chỉ nhận một hóa đơn từ PG&E mỗi tháng. Khác biệt duy nhất là quý vị sẽ thấy có một mục phát điện từ San José Clean Energy trên hóa đơn PG&E. SJCE tiến phí khi phát điện cho quý vị dùng. Khi quý vị bắt đầu được phát điện từ SJCE, thì chi phí phát điện trước đây cho PG&E thay vì cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính tiền truyền điện và cung cấp điện, cũng như chi phí điều quy và thực hiện chương trình, theo cùng mức giá họ luôn tính. Không có tính hai lần cho chi phí phát điện.

Thành phố San José đề ra mức giá theo mục tiêu đã thỏa thuận của chương trình và chi phí của hợp đồng năng lượng trong thời gian này. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi bao gồm giá cả ổn định và phải chăng, do đó mức giá của quý vị sẽ luôn càng cạnh tranh với mức giá của PG&G càng tốt. Mức giá được lập ra, bàn thảo, đánh giá và chấp thuận tại những buổi họp công cộng, tại những buổi họp này công chúng được khuyến khích lên tiếng và cho ý kiến phản hồi.

Hội Đồng cam kết cung cấp năng lượng sạch nhất với mức giá cạnh tranh nhất có thể được. Giá điện sẽ không dao động. Là cơ quan công cộng, nhiệm vụ của SJCE là phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả các cư dân và doanh nghiệp trong Thành Phố. Chúng tôi không có cổ đông cần phục vụ, điều này giúp chúng tôi giữ mức giá thấp hơn. Chúng tôi làm việc cho quý vị, khách hàng của chúng tôi.

Có CARE, FERA và Medical Baseline có sẵn cho các khách hàng của SJCE, cũng như các khách hàng PG&E, và giảm giá như nhau bất kể quý vị sử dụng dịch vụ nào. Khách hàng ghi danh vào SJCE tiếp tục tự động được giảm giá CARE, FERA, và Medical Baseline trong chi phí cung cấp của PG&E; không cần nộp đơn xin lại. Phải ghi danh hay gia hạn CARE, FERA, và Medical Baseline mới, thông qua trung tâm dịch vụ khách hàng hay mạng lưới của PG&E như thường lệ.

Biểu giá theo Time-of-Use (TOU) đưa ra mức giá điện khác nhau trong ngày dựa trên thời điểm sử dụng năng lượng. Nhu cầu sử dụng điện thường cao nhất vào buổi tối, còn được gọi là “giờ cao điểm” hoặc từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Đây là thời điểm đắt đỏ nhất để các công ty tiện ích mua điện. Mục tiêu của biểu giá TOU là phản ánh tốt hơn chi phí thực sự của việc mua năng lượng thông qua các mức giá cho khách hàng và khuyến khích khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn trong giờ cao điểm, khi nhu cầu tăng cao.

Vào năm 2015, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đã thông qua một loạt các thay đổi đối với cơ cấu biểu giá cho dân cư để điều chỉnh biểu giá cho phù hợp với chi phí thực tế của việc cung cấp dịch vụ điện. Một trong những thay đổi này yêu cầu các công ty tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư như PG&E phải tự động đăng ký (“chuyển đổi”) hầu hết khách hàng dân cư theo biểu giá TOU chậm nhất vào một ngày nhất định.

PG&E và SJCE sẽ chuyển đổi hầu hết khách hàng dân cư ở San José vào tháng 6 năm 2021.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.SanJoseCleanEnergy.org/vi/TOU.

Có Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California cho phép PG&E thâu thập lệ phí (gọi là lệ phí hàng hóa công cộng) từ tất cả các khách hàng để tài trợ cho các chương trình khuyến khích tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. PG&E vẫn sẽ thâu thập những lệ phí này và khách hàng của SJCE có thể được tiền khuyến khích và dịch vụ này.

Tất cả lệ phí và chi phí được tính vào tiến trình định mức giá của SJCE để tổng cộng, khách hàng vẫn tiết kiệm được tiền so với mức giá của PG&E. PG&E tính lệ phí Điều Chỉnh Chênh Lệch Phí Điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) cho khách hàng của SJCE, đôi khi còn gọi là “lệ phí thoát” và Phụ Phí Hàng Hóa. Cả hai được tính dựa theo số kW giờ sử dụng mỗi tháng. PCIA bảo đảm rằng khách hàng của SJCE trả sự chênh lệch giữa những gì PG&E trả cho lượng điện ký hợp đồng để phục vụ họ trước khi họ đổi sang SJCE, và giá thị trường hiện tại cho lượng điện này. Đối với phần lớn khách hàng của SJCE, PCIA tính theo hiện tại là hai hoặc ba xu mỗi kW giờ, tùy theo khi nào quý vị chuyển đổi và quý vị là khách hàng tư gia hay thương mại. PG&E ước định những lệ phí khác như lệ phí không bỏ qua và thuế giống y như cho các khách hành được dịch vụ phát điện từ SJCE hay PG&E.

 • Try reducing your energy usage.
 • Consider changing your rate plan. There are two main types: tiered and time-of-use (TOU). 94% of San José homes are on tiered plans, where the price of electricity is based on how much is used. The remainder are on time-of-use (TOU) plans, where the price of electricity is based on when it’s used. About 75% of San José residents save money on TOU plans compared to tiered plans. SJCE rate plan options mirror PG&E’s. You can learn more, compare your usage on different plans, and choose a new rate plan at pge.com; PG&E will communicate your selection to us.
 • BayRen offers FREE energy saving kits to residents, which include products like LED light bulbs and advanced power strips. Just take a free online home energy evaluation to receive your kit.

Low-income households can receive discounts on their electricity bills through state programs.

 1. California Alternate Rates for Energy (CARE): minimum 20% discount
 2. Family Electric Rate Assistance (FERA): 12% discount

Applications are handled through PG&E, but the full discounts also apply to SJCE customers. Learn more about state electricity discount programs.

You can view SJCE rates and compare them to PG&E’s on our rates page.

Your electricity service has always been split into two parts: generation (the source of the electricity) and delivery (how that gets to your home). Before SJCE launched in February 2019, everyone had just one choice for these services: PG&E. These services were bundled together under one “electric charges” line item on your bill.

Now, generation is provided by SJCE or PG&E. Delivery is provided only by PG&E, so everyone pays the PG&E delivery charge, even if they’ve opted out of SJCE. And now on your bill, generation and delivery are split into separate line items.

SJCE chỉ cung cấp dịch vụ phát điện; chúng tôi không liên quan gì trong dịch vụ đo số điện. Chúng tôi không kiểm soát việc khách hàng có được Đồng Hồ Khôn Ngoan từ PG&E hay không. Nếu quý vị muốn không dùng Đồng Hồ Khôn Ngoan thì xin liên lạc trực tiếp với PG&E theo số 1-800-743-5000.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Có. Miễn là cư dân hội đủ các yêu cầu đủ điều kiện, họ có thể tham gia chương trình AMP. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.SanJoseCleanEnergy.org/vi/cac-chuong-trinh-giam-gia-dien.

Năng Lượng Mặt Trời trên Mái Nhà

Khách hàng thương mại: SJCE có chương trình dễ dàng và hấp dẫn cho các hệ thống phát điện mặt trời và loại khác (gió, khí sinh học và pin nhiên liệu) cho khách hàng thương mại.

Khách hàng tư gia: Chúng tôi dự kiến ghi danh khách hàng tư gia vào 2020, khi có thể chắc chắn là quý vị sẽ được giá trị tốt. Nếu hiện đang sử dụng năng lượng mặt trời thì quý vị sẽ không được tự động ghi danh vào dịch vụ GreenSource tiêu chuẩn của SJCE. Tuy nhiên, bắt đầu vào tháng Chạp, quý vị có thể ghi danh sớm bằng cách chọn trước TotalGreen, lựa chọn 100% tái tạo.

Xin ghi danh để được thông báo qua điện thư ở cuối trang và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi có thêm thông tin về chương trình.

SJCE là trụ cột của Climate Smart San José, một chương trình lợi ích con người cho một thành phố không cacbon nâng cao tiết kiệm năng lượng của cộng đồng và đầu tư vào năng lượng tái tạo, và giảm đáng kể khí thải xe hơi mà vẫn thúc đẩy sống tốt hơn hôm nay cho tương lai. Một phần của Climate Smart San José là mục tiêu làm cho chúng ta trở thành thành phố đầu tiên có mức phát điện từ mặt trời lên 1GW.

SJCE’s Net Energy Metering (NEM) program is similar to PG&E’s, with a few benefits:

 • Option to be billed monthly or annually
 • Our Net Surplus Compensation rate will be 25% higher than PG&E for customers that are annual net generators of power (set annually; currently $0.03552 per kWh)
 • Service by SJCE does not affect your rate plan or legacy NEM status, and SJCE honors all PG&E rate plans
 • Option to receive 100% renewable energy with TotalGreen
  • If you are a TotalGreen customer, the extra $0.01/kWh premium applies when you are drawing power from the grid as well as when you are generating power and sending it back to the grid.

Once you’re enrolled in SJCE service, you’ll have two true-up dates: one with PG&E, who remains your provider for electric delivery, and one with SJCE, your new electricity generation provider.

Your PG&E true-up date will be the date of your enrollment with SJCE. On that date, your net charges and credits for electric delivery and non-bypassable charges will be settled.

Your SJCE true-up date will be your April billing date, when your net charges and credits for electric generation will be settled. For new customers, the annual true-up period for the first year will cover the period starting on the date that the customer began SJCE service through the customer’s April billing date. In cases where a new customer has received SJCE service for less than 10 billing cycles in their first annual true-up period, the annual true-up period will be extended to the following April billing date.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Xe điện (EVs)

Khách hàng có xe chạy bằng điện đều có thể được hưởng các mức giá sạc đặc biệt. Nếu quý vị sẵn sàng ghi danh vào chính sách về mức giá sạc dành cho Xe Chạy Bằng Điện (EV) của PG&E, SJCE vẫn tiếp tục áp dụng các mức giá này một khi quý vị đã đăng ký. PG&E lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản của khách hàng vì thế tất cả những lựa chọn thay đổi mức giá vẫn được thực hiện thông qua PG&E. Nếu quý vị muốn đăng ký một mức giá cho Xe Chạy Bằng Điện của mình, liên hệ qua đường dây hỗ trợ khách hàng của PG&E. PG&E sẽ thông báo cho chúng tôi biết mức giá mà quý vị lựa chọn.

Tham khảo Mức Giá Dịch vụ GreenSource tại Tư Gia về các mức giá sạc vào giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm dành cho EV.

Chúng tôi đưa ra các mức giá này nhằm khuyến khích khách hàng sạc vào những khoảng thời gian có nhu cầu thấp vì khi đó khách hàng sẽ được lợi nhờ mức giá rẻ hơn. Tiền phí thấp nhất rơi vào khoảng 11h tối đến 7h sáng, khung giờ phù hợp nhất để nạp điện cho xe. Hạn chế sạc vào những khung giờ cao điểm (2h chiều-9h tối) và khung giờ bình thường (7h sáng-2h chiều và 9h-11h tối) vì khi đó giá điện sẽ đắt hơn.

Các Khách Hàng Thương Mại

Trương mục khách hàng Direct Access (DA) sẽ không tự động được ghi danh với SJCE. Các khách hàng DA trong khu vực dịch vụ sẽ dùng nơi cung cấp DA hiện tại, trừ khi quý vị muốn đổi nơi cung cấp và ghi danh vào dịch vụ phát điện của SJCE.

Biểu giá thương mại của SJCE “tương đương” với biểu giá của PG&E, và áp dụng chỉ cho chi phí liên quan đến phát điện. Chẳng hạn như SJCE giữ biểu giá tương đương cho tất cả biểu gia thương mại hiện tại (thí dụ như A-1, A-10, E-19) do PG&E cung cấp. Điều này bao gồm biểu gia thời gian sử dụng và NEM.

Biểu giá của SJCE chỉ mô tả chi phí liên quan đến phát điện. Theo luật, chi phí cung cấp của PG&E vẫn như cũ, dù quý vị được dịch vụ phát điện từ SJCE hay PG&E

Có, nhưng chỉ một ít. Các khách hàng năng lượng thương mại thường trả theo biểu giá có chi phí theo nhu cầu. Đây là những chi phí phức tạp, liên quan đến phát, phân phối và truyền điện. Chi phí nhu cầu dựa theo nhu cầu kW hàng tháng cao điểm cho khoảng thời gian đã biết. Phần phân phối và truyền điện của chi phí nhu cầu vẫn là từ PG&E, bởi vì có trên biểu giá hiện tại của PG&E. Điều này tiêu biểu cho đa số chi phí nhu cầu hiện tại. Mức giá cho phần chi phí nhu cầu phát điện nhỏ hơn do SJCE ấn định.

Là khách hàng thương mại của SJCE, quý vị không còn đủ tiêu chuẩn được chương trình Giá Ngày Cao Điểm (Peak Day Pricing, hay PDP) của PG&E nữa, đây là chương trình không tham gia cung cấp tín dụng nhu cầu mức giá thông thường đổi lại phụ phí năng lượng giờ cao điểm vào những ngày 9-15. Tuy nhiên, SJCE dự định đưa ra chương trình Giá Ngày Cao Điểm riêng vào tháng Hai, 2019.

San Jose Clean Energy | © 2021 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.