Cleaner Energy

NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

Chúng tôi mang đến cho khách hàng các lựa chọn năng lượng tái tạo với giá cả cạnh tranh. Sức khỏe của quý vị và môi trường sẽ lành mạnh hơn khi quý vị chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Reliable Service

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

SJCE hợp tác với PG&E—chúng tôi sẽ mua điện cho quý vị và PG&E cung cấp điện trên đường dây hiện tại. PG&E sẽ tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, giống như họ thường làm.

Comm Benefits

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Là một cơ quan chính phủ, chúng tôi hoàn toàn không vì lợi nhuận — doanh thu sẽ được dùng để tài trợ cho biểu giá cạnh tranh cùng các chương trình địa phương như khuyến khích lắp đặt hệ thống sạc xe điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.

GIỚI THIỆU


NHẬN 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ghi danh với TotalGreen, dịch vụ tái tạo năng lượng 100% của chúng tôi, có nghĩa là nguồn điện lực của bạn sẽ được tạo ra từ các trang trại sử dụng năng lượng mặt trời và gió không có carbon.

San Jose Clean Energy | © 2024 City of San José. All Rights Reserved.