Thời điểm quý vị sử dụng điện năng cũng quan trọng như lượng điện quý vị sử dụng.

Tất cả khách hàng sử dụng điện ở California đang được chuyển sang biểu giá theo Time-of-Use (TOU) để đảm bảo độ ổn định lưới điện cao hơn, chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ một tương lai có năng lượng sạch hơn và lành mạnh hơn.

Hầu hết khách hàng dân cư của SJCE sẽ được tự động chuyển sang biểu giá TOU vào tháng 6 năm 2021 và khách hàng không cần phải làm gì. Khách hàng sẽ nhận được hai thông báo qua thư từ PG&E và SJCE tóm tắt các lựa chọn của họ trước khi được chuyển đổi.

Khách hàng có thể dùng thử biểu giá TOU không sợ rủi ro trong một năm với chính sách bảo vệ hóa đơn tự động. Khách hàng cũng có thể từ chối chuyển đổi hoặc “chọn không tham gia” và quay lại biểu giá theo bậc cũ bất cứ lúc nào cũng được.

Phụ đề tiếng Việt