Nguồn điện dự phòng để ngôi nhà của quý vị kiên cố hơn

Mùa thu năm ngoái, việc cắt điện theo kế hoạch của PG&E đã khiến hàng chục ngàn cư dân và doanh nghiệp San José bị cắt điện trong nhiều ngày. PG&E ước tính rằng việc cắt điện sẽ tiếp tục xảy ra trong 5 năm tới.

Trọng tâm của San José Clean Energy là chia sẻ tài nguyên và giúp cư dân cũng như doanh nghiệp hiểu cách để họ có thể chuẩn bị cho việc cắt điện của PG&E trong tương lai.

Home battery storage