SJCE: cho quý vị, cho tôi, cho tương lai của chúng ta.

San José Clean Energy, hay SJCE, là nhà cung cấp điện phi lợi nhuận tại địa phương của San José do Thành phố San José điều hành. Kể từ năm 2019, chúng tôi đã cung cấp năng lượng sạch cho các cư dân và doanh nghiệp với mức giá cạnh tranh, đồng thời cung cấp các chương trình cộng đồng, việc kiểm soát địa phương, cũng như minh bạch hơn và khả năng tiếp cận.

Cộng đồng của chúng tôi là cốt lõi của những việc chúng tôi làm. Chỉ bằng việc là khách hàng của chúng tôi, quý vị đang tạo ra tác động lớn trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Chúng tôi đóng một vai trò quyết định trong việc đáp ứng mục tiêu trung hòa các-bon đầy tham vọng của San José chậm nhất trước năm 2030 và Climate Smart San José, kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố.

About Us - People Dancing