Lái Xe với Điện Năng Sạch, Tái Tạo

Hơn 60% lượng phát thải khí nhà kính của San José đến từ giao thông vận tải. SJCE cam kết sẽ tăng thêm Cư Dân San José sử dụng xe chạy điện (Electric Vehicles, EV) để giúp giảm ô nhiễm không khí và để bảo vệ hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

EV Cropped