Chiết Khấu 20% cho Hóa Đơn Tiền Điện của Quý Vị!

Chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn mới của chúng tôi cung cấp chiết khấu 20% cho hóa đơn tiền điện của quý vị, chương trình này có thể được cộng dồn vào các khoản chiết khấu CARE và FERA để tiết kiệm lên đến 55%. Không cần lắp đặt tấm quang điện hoặc thiết bị.

Hãy theo dõi xem quý vị có đủ điều kiện hay không và tìm hiểu cách ghi danh bên dưới.

Giai đoạn ghi danh đầu tiên của chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn đã kết thúc vào ngày 6 tháng 11, 2021. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể ghi danh để được thêm vào danh sách chờ của chương trình. Đọc thêm về quy trình danh sách chờ.